Boerderijen voor nu en later

Boerderij, erf en landschap worden van oudsher gezien als een onverbrekelijke eenheid. Ons landschap is grotendeels vormgegeven door boeren; onze boerderijen en erven vertellen het verhaal van het landschap en van de veranderingen en de moderniseringen in landbouw en veeteelt. Dat is al eeuwen zo, maar de laatste decennia gaan de veranderingen in een veel hoger tempo dan vroeger.

Landschap Erfgoed Utrecht zet zich in voor zowel boerderij, erf als landschap en is de spil in het netwerk voor de zorg voor boerderij en erf in de provincie Utrecht. 

› Lees meer

Boerderij & erf

Beleef Boerderij en Erf

De verkiezing Boerderij van het Jaar is een gezamenlijk initiatief van de Boerderijen Stichting Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht. Met de verkiezing vragen we publieke aandacht voor de vele prachtige ...

› Lees verder

Ervenconsulentschap

Boerenerven en landschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het erf vertelt het verhaal van het landschap en de ontwikkeling in de tijd. Het Utrechtse landschap is gevormd door menselijk ingrijpen ...

› Lees verder

Platform Utrechts Agrarisch Cultuurlandschap

Agrarische productiegronden, de beplanting, routes, waterlopen, boerenerven, buurtschappen en dorpen. Ze zijn allemaal onderdeel van het agrarisch cultuurlandschap. Niet verwonderlijk dus dat er ook vele belangen zijn. Daarom is het ...

› Lees verder

Advies aan eigenaren

U kunt bij ons terecht voor adviezen over de inrichting van uw (boeren)erf in het buitengebied. U krijgt dan een bezoek van onze adviseur die uw wensen met u ...

› Lees verder