Advies aan eigenaren

U kunt bij ons terecht voor adviezen over de inrichting van uw (boeren)erf in het buitengebied. U krijgt dan een bezoek van onze adviseur die uw wensen met u bespreekt. Hij beoordeelt uw erfsituatie (bebouwing, verharding en beplanting) en de ligging in het landschap. In een digitaal advies krijgt u per landschapselement een overzicht van de huidige toestand, mogelijkheid tot aanleg en verbetering. Dit in de vorm van een globaal schetsontwerp en een beplantingsplan met streekeigen soorten. Ook wordt per landschapselement het gewenste beheer en de beheercyclus toegelicht. In het rapport is ook de specifieke literatuur en websites opgenomen die uw kennis een impuls geven.

Advies over boerderij
Voor vragen over de boerderij en de bijgebouwen op het erf, werken wij samen met de Boerderijen Stichting Utrecht BSU. De adviseurs van de BSU hebben veel kennis en ervaring op het gebied van bouwhistorie, bouwkunde, restauratie, verbouwingen en herbestemming. Landschap Erfgoed Utrecht stuurt uw vragen hierover graag door naar een adviseur van de BSU. Deze maakt een afspraak met u voor een persoonlijk adviesgesprek bij u thuis.


Advies over natuur
Als u eigenaar bent van een natuurterrein of belangstelling heeft om uw terrein natuurlijker in te richten en te beheren kunt u een afspraak maken met een van onze adviseurs. Zij komen op afspraak bij u langs om de huidige en te ontwikkelen natuurwaarden in kaart te brengen. U kunt hierbij denken aan de aanleg van een amfibieën poel en het inzaaien van een natuurlijk kruidenmengsel. Ook het juiste beheer om de natuurwaarden verder te ontwikkelen en te behouden zijn onderdeel van het adviesrapport. In het rapport zijn ook de toegesneden literatuur en websites opgenomen die uw kennis een impuls geven.Landschapsbeheerploegen
Met onze landschapsbeheerploegen houden we knotbomen, hoogstamfruitbomen, poelen en andere kleine landschapselementen in stand door regelmatig onderhoud. Deze ploeg bestaat uit vijf praktisch opgeleide vrijwilligers onder leiding van een professionele ploegbegeleider. De ploegleider zorgt ervoor dat het werk naar uw wensen wordt uitgevoerd binnen de afgesproken tijd. De beheerploegen zijn in de hele provincie Utrecht veelzijdig inzetbaar voor al het voorkomende beheerwerk. Opdrachtgevers zijn particulieren, agrariërs, buitenplaatsen, landgoederen en gemeenten. De kracht ligt in de combinatie van vakbekwaamheid met vele handen voor een aantrekkelijk dagtarief. De ploegen zijn het gehele jaar werkzaam. 

Erven van Utrecht
De provincie Utrecht kent prachtige boerenerven. Erven van Utrecht toont u de historische waarde en de schoonheid, maar ook dat erven streekgebonden elementen hebben die passen bij een bepaald type landschap. Wilt u weten in welk landschap uw erf ligt? En waarom het er zo uitziet? Neem dan snel een kijkje in het naslagwerk erven van Utrecht! 

Wilt u meer informatie over advies over boerderijen, neem dan contact op met Jolanda van Looij. Ook kunt u de flyer landschapsbeheerploegen lezen.