Basis Motorkettingzagen

Datum
10 oktober 2015 - 24 oktober 2015
Locatie
Zodra locatie bekend is, wordt de routebeschrijving aan de deelnemers bekend gemaakt.
Aanmeldingen
Minimaal 6 en maximaal 8.
Je kunt je niet meer inschrijven voor deze cursus

Cursusinformatie 
In deze cursus leert u op een veilige wijze met de motorkettingzaag te werken in het landschapsbeheer.  Als de cursus met goed gevolg is afgelegd dan wordt er een certificaat uitgereikt. Hoewel het certificaat een onbeperkte geldigheid heeft, adviseert Landschap Erfgoed Utrecht om minstens eens in de vijf jaar een opfriscursus te volgen. Deze basiscursus is gericht op het knotten van knotbomen en afzetten van houtige begroeiing met de motorkettingzaag.

Doel 
Na het volgen van deze cursus is de vrijwilliger zich goed bewust van de mogelijke gevaren van het werken met de motorkettingzaag en de  juiste werktechnieken. Het onderhoud van de motorkettingzaag en het slijpen van de ketting kunnen naar behoren worden uitgevoerd. De deelnemer is op de hoogte van de nieuwste technische en wettelijke bepalingen.

Voor wie?
Vrijwilligers landschapsbeheer en andere geïnteresseerden.

Data
Alle dagen zijn van 09.00 - 16.00 uur
10 oktober: introductie, technische kennis motorkettingzaag,  valkerven, 1ste boom vellen
17 oktober: valbeveiliging, zagen aan knotbomen, onderhoud machine en ketting
24 oktober: werken met touwen, knotbomen/houtsingel, onderhoud machine en ketting

Aanvulling
Bij inschrijving krijgen plaatselijke vrijwilligersgroepen landschapsbeheer en landschapsbeheerploegen aangesloten bij Landschap Erfgoed Utrecht voorrang.

Kosten
Deelname aan deze cursus kost € 350,- per persoon. Vrijwilligers van plaatselijke vrijwilligersgroepen aangesloten bij Landschap Erfgoed Utrecht  betalen € 100,- Voor vrijwilligers van de landschapsbeheerploegen van Landschap Erfgoed Utrecht is de cursus gratis.

Het bedrag kan via iDEAL overgemaakt worden op rekeningnummer NL06TRIO0197728901 van Landschap Erfgoed Utrecht onder vermelding van NAAM CURSIST /Cursus motorzagen basis 2015. Een andere mogelijkheid is om te betalen is per factuur. Neem dan contact op met René Langedijk.

Pas na betaling is uw aanmelding definitief. Bij inschrijving gaan vrijwilligers die zijn aangesloten bij LEU voor

Docent: 
Jos van den Eshof (Bedrijfstrainingen in het Groen)

Contactpersoon:
René Langedijk

Zelf meenemen (verplicht):
- Motorkettingzaag
- Veiligheidshelm met gehoorbescherming en gelaatsbescherming
- Zaagschoenen of zaaglaarzen die goed grip hebben op de ondergrond
- Werkhandschoenen die soepel zitten
- Zaagbroek of zaagoverall
- Lunchpakket 

Je kunt je niet meer inschrijven voor deze cursus