Cursus digitaal weidevogelbeheer

Datum
Deze cursus staat gepland voor april 2017, de exacte datum is nog niet bekend.
Locatie
Wordt nog bekend gemaakt
Aanmeldingen
Minimaal 5 en maximaal 12.
Schrijf je in voor deze cursus

Cursusinformatie
De afgelopen decennia is het aantal weidevogels zoals kieviten en grutto’s flink afgenomen. Vrijwilligers en agrariërs  zetten zich in om de achteruitgang van de weidevogelstand te keren. De benodigde kennis voor deze weidevogelbescherming kunt u opdoen in de diverse cursussen van Landschap Erfgoed Utrecht.

Doel
Doel van de cursus is om weidevogelvrijwilligers te leren om hun legselgegevens /gevonden nesten digitaal in te voeren. Bij voorkeur via GPS en de mobiele website m.weidevogelbescherming.nl  zo snel mogelijk na de vondst van de nesten. Deze gegevens komen dan meteen beschikbaar voor bijvoorbeeld de boer en de Agrarische Natuurvereniging (ANV) die, waar nodig, meteen extra beheermaatregelen kunnen afspreken om nesten of jongen te beschermen.

Voor wie?
Vrijwilligers van weidevogelgroepen in Utrecht die bij Landschap Erfgoed Utrecht aangesloten zijn.

Programma
Wordt later bekend gemaakt.

Kosten
Aan de cursus zijn geen kosten verbonden.

Locatie
Wordt later bekend gemaakt.

Aanvullende informatie / bijzonderheden
Voor koffie en thee wordt gezorgd. Vrijwilligers die nog geen ervaring hebben met het beschermen van weidevogels kunnen eerst de ''basiscursus weidevogelbescherming'' volgen. Neem vooraf een kijkje op weidevogels.nl.

Docent
Wordt nog bekend gemaakt.

Contactpersoon
Maarten van Beek, 030 219 723

Schrijf je in voor deze cursus