Herkennen van landschapselementen en planten

Datum
Deze cursus staat gepland voor mei 2017, de exacte datum is nog niet bekend.
Locatie
nog niet bekend
Aanmeldingen
Minimaal 6 en maximaal 25.
Schrijf je in voor deze cursus

Cursusinformatie
Sinds de ruilverkaveling verdwijnen steeds meer kleine landschapselementen. In een zelfde lijn verdwijnt ook de waardering van het landschap in eigen omgeving. Hoe veel dit is in de directe woonomgeving, wordt gemeten met het project kleine landschapselementen inventarisatie. Maar wat is nou landschap? Welke landschapselementen zijn er allemaal? Uit welke soorten bestaat een landschapselement?

Doel
Het leren over en het herkennen van landschapselementen in je directe omgeving middels de methodiek van het project kleine landschapselementen inventarisatie. Ingaan op wat een element is, hoe het is opgebouwd en welke beplanting hierin voortkomt.

Voor wie
Vrijwilligers die deelnemen aan het project ‘kleine Landschapselementen inventarisatie’.

Programma
Nog niet bekend.

Aanvullende informatie / bijzonderheden
Eventuele documentatie  wordt  1 week  voor aanvang van de cursus per mail toegestuurd.

Kosten
Nog niet bekend.

Locatie
Nog niet bekend.

Docent
Nog niet bekend.

Contactpersoon
Maarten van Beek, 030 - 2219 723

Schrijf je in voor deze cursus