Opfriscursus motorkettingzagen

Datum
14 november 2015 09:00 - 16:00
Locatie
Locatie volgt nog, wordt alleen aan de deelnemers bekend gemaakt.
Aanmeldingen
Maximaal 8.
Je kunt je niet meer inschrijven voor deze cursus

Cursusinformatie 
Veel vrijwilligers in het landschapsbeheer hebben een cursus motorkettingzagen gevolgd en een certificaat verkregen. Dit geeft aan dat de vrijwilliger weet op welke wijze veilig met de motorkettingzaag moet worden gewerkt. Hoewel het certificaat een onbeperkte geldigheid heeft, adviseert Landschap Erfgoed Utrecht om minstens eens in de vijf jaar een opfriscursus te doen. Deze opfriscursus is specifiek gericht op het knotten van knotbomen met de motorkettingzaag.

Doel 
Na het volgen van deze cursus is de vrijwilliger zich meer bewust van de mogelijke gevaren van het werken met de motorkettingzaag en de ergonomische juiste werktechnieken. Het onderhoud van de motorkettingzaag en het slijpen van de ketting kunnen weer optimaal worden uitgevoerd. De deelnemer is weer op de hoogte van de nieuwste technische en wettelijke bepalingen.

De vrijwilligers die deelnemen aan de opfriscursus zijn na afloop zeer positief en onderschrijven nut en noodzaak van het opfrissen.

Voor wie?

Alleen voor vrijwilligers van de plaatselijke vrijwilligersgroepen en landschapsbeheerploegen in de provincie Utrecht, die met een motorkettingzaag werken en in het bezit zijn van een (herkend) certificaat.

Aanvulling
Bij inschrijving krijgen plaatselijke vrijwilligersgroepen landschapsbeheer en landschapsbeheerploegen aangesloten bij Landschap Erfgoed Utrecht voorrang.

Kosten
De cursus kost € 30,00 per persoon voor vrijwilligers die zijn aangesloten bij LEU en die dit nodig hebben bij hun werkzaamheden. Overige deelnemers betalen € 120,00 per persoon.

Het bedrag kan via iDEAL overgemaakt worden op rekeningnummer NL06TRIO0197728901 van Landschap Erfgoed Utrecht onder vermelding van NAAM CURSIST /Opfriscursus motorzagen 2015. Een andere mogelijkheid is om te betalen is per factuur. Neem dan contact op met Hein PasmanPas na betaling is uw aanmelding definitief.

Aanvulling:
Bij inschrijving gaan vrijwilligers die zijn aangesloten bij LEU voor

Docent: 
Jos van den Eshof (Bedrijfstrainingen in het Groen)

Contactpersoon:
Hein Pasman

Zelf meenemen (verplicht):
Motorkettingzaag
Veiligheidshelm met gehoorbescherming en gelaatsbescherming
Zaagschoenen of zaaglaarzen die goed grip hebben op de ondergrond
Werkhandschoenen die soepel zitten
Zaagbroek of zaagoverall

Je kunt je niet meer inschrijven voor deze cursus