Erfgoed van ons allemaal

Landschap Erfgoed Utrecht adviseert en ondersteunt erfgoedinstellingen. Dat doen we door bijeenkomsten voor het Utrecht Altijd-netwerk te organiseren, begeleiding van vernieuwingstrajecten en samenwerkingsprojecten, cursussen, nieuwsbrieven, sociale media, promotie van crowdfunding en erfgoedgames en monitoren als het gaat om Kengetallen Erfgoed.

Onder erfgoed verstaan we sporen uit het verleden die we als samenleving de moeite waard vinden om te bewaren voor de toekomst. Dat zijn bijvoorbeeld monumenten, archieven, voorwerpen, het landschap, tradities en identiteit.

› Lees meer

Erfgoed

UtrechtAltijd

Webplatform UtrechtAltijd.nl: verhalen, activiteiten, locaties en voorwerpen vertellen over de geschiedenis van de provincie Utrecht. De website UtrechtAltijd is ontwikkeld door Landschap Erfgoed Utrecht in samenwerking met vele ...

› Lees verder

UtrechtAltijd Netwerk

UtrechtAltijd Netwerk is een erfgoedbreed netwerk voor mensen die werkzaam zijn in het erfgoedveld, van musea tot historische verenigingen. Regelmatig organiseren we in samenwerking met andere organisaties inspiratie- en informatiebijeenkomsten ...

› Lees verder

Archeologie

Meldpunt Archeologie
U kunt bij het Meldpunt Archeologie van Landschap Erfgoed Utrecht terecht voor het melden van vondsten en bedreigde archeologische vindplaatsen binnen de provincie Utrecht. U kunt uw vondst ...

› Lees verder

Archieven

De provincie Utrecht telt 11 archiefinstellingen, waaronder 5 Regionaal Historische Centra (RHC’s), 5 gemeentelijke archiefdiensten en een hoogheemraadschapsarchief. Zij beheren uitgebreide collecties die samen een belangrijk deel van het ...

› Lees verder

Historische verenigingen

In de provincie Utrecht zijn meer dan 40 historische verenigingen actief. Zij houden zich bezig met de geschiedenis van een dorp, wijk, stad of streek. Sommige organisaties concentreren zich op ...

› Lees verder

Musea

Landschap Erfgoed Utrecht geeft advies en ondersteuning aan musea in de provincie Utrecht. De focus ligt op een professionele ontwikkeling, cultureel ondernemerschap en een actieve rol binnen de maatschappij. De ...

› Lees verder

Erfgoed cursussen

Bij Landschap Erfgoed Utrecht kunt u cursussen, trainingen en themabijeenkomsten volgen die betrekking hebben op onderwerpen binnen de erfgoedsector. Via de cursusfolder en de actuele cursussen kunt u zien voor ...

› Lees verder

Verdienmodel Erfgoed

De overheid trekt zich steeds verder terug met als gevolg dat subsidies minder worden of zelfs geheel wegvallen. De erfgoedinstellingen zullen alternatieve inkomstenbronnen moeten aanboren. De provincie Utrecht ondersteunt en ...

› Lees verder

EU-project EMPHOS

Lees hier het laatste nieuws over EMPHOS. EMPHOS staat voor: 'Empowering Museum Professionals and Heritage Organizations Staff by Cultural entrepreneurship training and research’ en heeft tot doel de ondernemersvaardigheden en ...

› Lees verder