uRule

                                                          

uRule is ontstaan als werkplaats voor games en erfgoed. Onder de noemer uRule zijn er in de afgelopen jaren verschillende activiteiten georganiseerd zoals workshops, netwerkbijeenkomsten en een symposium. De kennis die hier uit voortgekomen is vind je terug in de digitale werkplaats.

Toekomst
uRule had tot eind 2015 zijn eigen website. De stuurgroep van uRule heeft besloten om geen nieuwe prijsvraag uit te reiken maar door  te zetten met het concept van Storysavers. Het project uRule wordt in huidige format eind 2015 beëindigd. Maar om de kennis niet verloren te laten gaan en daarnaast de doorontwikkeling van Storysavers te stimuleren is een deel van de inhoud van de website overgenomen binnen de website van Landschap Erfgoed Utrecht, één van de partners binnen het initiatief. Het is nog mogelijk om je aan te sluiten bij Storysavers. Klik hier om meer te weten te komen over het format.

Downloads