Musea

Landschap Erfgoed Utrecht geeft advies en ondersteuning aan musea in de provincie Utrecht. De focus ligt op een professionele ontwikkeling, cultureel ondernemerschap en een actieve rol binnen de maatschappij. De ondersteuning heeft voornamelijk betrekking op de gebieden; bedrijfsvoering,  vrijwilligersmanagement, PR & marketing, publieksbereik, educatie, preventieve conservering en informatiebeheer. Om deze ondersteuning optimaal te laten verlopen participeert Landschap Erfgoed Utrecht in het Landelijk Contact van Museumconsulenten en het Overleg Provinciale Erfgoedhuizen