Verdienmodel Erfgoed

De overheid trekt zich steeds verder terug met als gevolg dat subsidies minder worden of zelfs geheel wegvallen. De erfgoedinstellingen zullen alternatieve inkomstenbronnen moeten aanboren. De provincie Utrecht ondersteunt en stimuleert het programma ‘Cultuur Onderneemt’. Dit programma stimuleert en ondersteunt ondernemerschap in het erfgoedveld. Erfgoedinstellingen zullen hun bedrijfsvoering kritisch onder de loep moeten nemen en vervolgens op zoek gaan naar alternatieve financieringsmodellen. Landschap Erfgoed Utrecht participeert in twee initiatieven: crowdfunding en uRule.

Crowdfunding
Crowdfunding is een alternatieve wijze om een project of evenement te financieren. Deze alternatieve wijze verloopt zonder financiële intermediairs zoals banken of fondsen, maar zorgt juist voor direct contact tussen investeerders en organisator. Landschap Erfgoed Utrecht legt nadrukkelijk de focus op het promoten van crowdfunding in het erfgoedveld. Daarnaast wordt gekeken welke potentiële projecten in aanmerking komen voor crowdfunding. Landschap Erfgoed Utrecht helpt bij de uitwerking van de projecten. Hierbij wordt samengewerkt met Voordekunst. U kunt zelf ook projecten plaatsen en ondersteunen op Utrechtvoorcultuur.nl

Aan de slag met crowdfunding (Kunst Centraal)
Heb je een idee voor een bijzonder kunst- en cultuur project, maar zijn daar onvoldoende financiële middelen voor? Steeds meer organisaties zetten hiervoor crowdfunding in. Bij crowdfunding dragen een heleboel mensen een bedrag bij, waardoor jouw project mogelijk wordt. 

Meer informatie over crowdfunding. uRule
uRule is een werkplaats en tegelijkertijd een kenniscentrum om erfgoed en games meer met elkaar te verbinden en nieuwe erfgoedgames te ontwikkelen. uRule resulteert op termijn in minimaal 10 games op 10 verschillende erfgoedlocaties in de provincie Utrecht. Deze games worden met elkaar verbonden door een metagame. In de eindfase van het project worden alle games –eenmalig- via een groots live event tot leven gebracht. uRule is een initiatief van het Cultuur Consortium Utrecht (CCU). Het Cultuur Consortium Utrecht is een samenwerkingsverband van BiSC, Kunst Centraal, Landschap Erfgoed Utrecht en ZIMIHC. Meer informatie over uRule.