Natuur om te koesteren

Landschap Erfgoed Utrecht werkt al ruim 30 jaar om het landschap in de provincie Utrecht te onderhouden, te herstellen en waar mogelijk nieuwe landschapselementen aan te leggen.  Voorbeelden van landschapselementen zijn knotbomen en houtsingels.

Naast het landschapsbeheer zorgen wij voor het verbeteren van de leefomgeving van planten en dieren. Bijvoorbeeld door het beschermen van nesten van weidevogels in het voorjaar of het aanleggen van broeihopen voor ringslangen. Landschap Erfgoed Utrecht doet dit samen met bewoners in het buitengebied, agrariërs, landgoedeigenaren, vrijwilligers, gemeente en met de provincie Utrecht. 

› Lees meer

Landschap & natuur

Onderhoud landschapselementen

Landschap Erfgoed Utrecht heeft veel kennis over aanleg en onderhoud van landschapselementen. Landschapselementen zijn bijvoorbeeld knotbomen en houtwallen. Heeft u vragen over het beheer en/of aanleg van uw landschapselementen ...

› Lees verder

Beleid voor landschap en natuur

Landschap Erfgoed Utrecht denkt mee met het provinciale en gemeentelijke landschaps- en natuurbeleid. Wij hebben vooral oog voor de praktische kanten van het beleid en de meest effectieve manier voor ...

› Lees verder

Bescherming soorten

Landschap Erfgoed Utrecht beschermt ook dieren die het lastig hebben om te overleven in de provincie Utrecht. Hieronder worden diverse soorten nader toegelicht.  

Weidevogels
De afgelopen decennia is het aantal ...

› Lees verder

Landschapsbeheerploegen

Per 1 juli zijn de landschapsbeheerploegen een zelfstandige stichting: Landschapsbeheerploegen Utrecht. Kijk voor meer informatie op www.landschapsbeheerploegen.nl.

› Lees verder