Bescherming soorten

Landschap Erfgoed Utrecht beschermt ook dieren die het lastig hebben om te overleven in de provincie Utrecht. Hieronder worden diverse soorten nader toegelicht.  

Weidevogels
De afgelopen decennia is het aantal weidevogels zoals kieviten en grutto’s flink afgenomen. Vrijwilligers zetten zich in om de achteruitgang van de weidevogelstand te keren. Bij boeren plaatsen ze nestbeschermers en ze brengen het aantal nesten per gebied in kaart. In de provincie Utrecht zijn 14 werkgroepen actief voor de weidevogelbescherming. Landschap Erfgoed Utrecht ondersteunt de werkzaamheden van al deze werkgroepen met materialen en cursussen.

Meer informatie over de weidevogelgroepen en weidevogelbeheer
Ook biedt Landschap Erfgoed Utrecht een cursus 'digitaal weidevogelbeheer'. Weidevogelcoördinatoren kunnen deze cursus gratis aanvragen.


Fotograaf: Wiebe Kreton

Kamsalamanders en ringslangen
Landschap Erfgoed Utrecht zet zich in om het leefgebied van kamsalamanders en ringslangen te verbeteren. In overleg met eigenaren en beheerders worden poelen hersteld of aangelegd. Voor ringslangen worden broeihopen gemaakt.

Wilt u meer weten over de aanleg van een poel of een broeihoop dan kunt u contact op met Marja Zandberg of Hester Hinrichs.

Uilen en zwaluwen
Uilen en zwaluwen komen overal in de provincie Utrecht op en rond boerenerven voor, maar helaas lopen hun aantallen terug. Door de toenemende modernisering in de landbouw vinden kerkuilen, steenuilen en boeren- en huiszwaluwen steeds moeilijker een broedplek op of rond een erf. Landschap Erfgoed Utrecht geeft advies over de inrichting van uw erf of over het ophangen van een speciale nestkast voor deze soorten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hester Hinrichs.