Dag van de Ervenconsulent

Op donderdag 11 september jl. vond in boerderij De Bredelaar in Elst de ‘Dag van de Ervenconsulent’ plaats. De Bredelaar is een inspirerende plek en tevens een erf in ontwikkeling. En één van de bruispunten van de Landschapstriënnale die in dit gebied, Park Lingezegen, plaatsvindt. De dag werd georganiseerd door de ervenconsulenten van Gelders Genootschap en Het Oversticht.

De toekomst van het erf stond centraal tijdens de middag. Boerenerven zijn de schakels in het landschap, maar de erven veranderen in hoog tempo. Aan de hand van drie stellingen is gediscussieerd met het gemêleerde publiek van ambtenaren, ontwerpers, adviseurs, onderzoekers, bestuurders en gebruikers.Megastallen bestaan niet (ruimtelijk) 
De agrariërs die doorgaan kiezen voor schaalvergroting en hebben meer ruimte nodig. Boeren en boerenerven horen bij het platteland, maar passen deze erven met grote stallen nog wel in het landschap? Is een plek op een agrarisch bedrijventerrein niet beter? Of is alles op te lossen met een goede landschappelijke inpassing? Sleutelwoorden in deze discussie waren goed opdrachtgeverschap, goed adviseurschap en communicatie. Hierbij kan de ervenconsulent een goede rol spelen. Ook werd opgemerkt dat de inpassing in het landschap bij de steeds groter wordende bedrijven uiteindelijk belangrijker is dan de architectuur. 

Loslaten geeft kwaliteit
Bij de bovenstaande stellingen kwam de derde stelling ook vaak naar boven. Geeft loslaten kwaliteit? Ruimte in beleid en regelgeving, ontwerpruimte, ruimte in je hoofd. Er moet lef getoond worden, niet bang zijn voor het precedent maar goed onderbouwd maatwerk leveren. Wel zijn randvoorwaarden en inspiratie nodig. Toch kunnen regels waardevol zijn. Een Vlaamse vertegenwoordiger van het departement Ruimte gaf dat aan. In België is meer bij recht toegestaan, maar bij een uitwisseling met de Nederlandse ervenconsulenten heeft men ervaren dat door de dialoog aan te gaan veel bereikt kan worden. Daarbij kunnen kaders handvatten bieden.

Impressie: 

Dit bericht is geplaatst op 7 oktober 2014.