De oogst van 2 jaar Groen en Doen

Groen en Doen bewijst dat het echt werkt om mensen ruimte en vertrouwen te geven om op hun eigen manier bij te dragen aan een groener Nederland. In 2 jaar tijd zijn 1360 opleidingsvouchers verdeeld en hebben 16.000 mensen via Groen en Doen hun groene vrijwilligerswerk een impuls gegeven. Nog veel meer cijfers zijn te vinden in het boekje 'Oogst van twee jaar natuur midden in de samenleving', dat Landschapsbeheer Nederland en GreenWish voor het ministerie van Economische Zaken maakten.

   

Groen vrijwilligerswerk stimuleren
Groen en Doen is een programma van het ministerie van Economische Zaken om vrijwilligerswerk op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en ‘groen in de stad’ te ontwikkelen en te stimuleren. Groen en Doen wordt uitgevoerd door De12Landschappen, IVN, VOFF, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Nederland en GreenWish.

Meer informatie over Groen en Doen: www.groenendoen.nu

Dit bericht is geplaatst op 9 mei 2014.