Eerste kievitsei 2017 gevonden in provincie Utrecht

Op donderdag 9 maart vond Flip ter Heide, vrijwilliger van de Weidevogelgroep de Ronde Venen, het eerste kievitsei van Nederland in  Mijdrecht. Het eerste kievitsei is een voorbode van de lente en het symbool van de start van het weidevogelseizoen. Maar de afgelopen jaren is het geen reden tot feest, want het gaat al jaren slecht met de weidevogels. Het eerste kievitsei symboliseert voor Landschap Erfgoed Utrecht daarom ook de grote zorg die nodig is om de weidevogels als kievit, grutto en scholekster te beschermen. Want van de herkenbare roep van de grutto en de duikvluchten van de kievit moeten toch ook de volgende generaties kunnen genieten?

Alhoewel de kievit relatief veel voorkomt, is het ook de soort die op dit moment het meest hard achteruit gaat met 5% per jaar. In 1995 waren er nog  275.000 broedparen en in 2015 nog maar 140.000 broedparen. Bescherming is dus nu meer dan ooit nodig. Gelukkig zetten duizenden vrijwilligers, boeren en andere partijen zich al jaren in om de weidevogels te beschermen. Zonder deze inzet zou het nog slechter gaan met deze vogels die zo kenmerkend zijn voor ons landschap. Maar er moet daarnaast ook goed beleid gemaakt worden door  de overheid. Want als de weidevogels eenmaal verdwenen zijn, krijg je ze niet zomaar terug.

De kievit en grutto zijn door de provincie Utrecht uitgeroepen tot 2 van de 41 icoonsoorten die actief beschermd moeten zorgen. Er zijn echter nog geen beheersmaatregelen opengesteld voor 2018. De wil is er dus wel, maar de uitvoering niet. We staan nu voor de taak om er samen voor te zorgen dat deze prachtige vogels niet letterlijk een icoon worden: een eenvoudige, gestileerde tekening als herkenningssymbool.

Help ook mee om de weidevogels te beschermen
Er zijn ieder jaar veel nieuwe vrijwilligers nodig om de nesten van de weidevogels op te sporen en te beschermen. Bent u geïnteresseerd? Kijk dan op www.landschaperfgoedutrecht.nl. Onder vrijwilligers vindt u een overzicht van alle weidevogelbeschermingsgroepen in de provincie Utrecht. Neem contact op met een plaatselijke weidevogelbeschermingsgroep om u aan te melden. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met Landschap Erfgoed Utrecht, tel 030 220 55 34 of via info@landschaperfgoedutrecht.nl.

Dit bericht is geplaatst op 9 maart 2017.