EMPHOS: Internationale bijeenkomst in Londen

Eind november kwamen de EMPHOS-partners bijeen in Londen. Uit elk land zijn 5 case studies gepresenteerd die in de afgelopen maanden zijn uitgewerkt op basis van interviews en desk research.

De tweede dag is besteed aan het uitwisselen van verwachtingen en uitgangspunten voor de training ondernemerschap die we samen gaan ontwikkelen voor kleine en middelgrote musea en andere erfgoedinstellingen. Welk niveau gaat deze training krijgen, ook in relatie tot Europese scholingsniveaus? De gastvrouw van Goldsmith University heeft daarnaast een aantal mogelijke trainingsmethoden gepresenteerd.

Meer over de case studies
Bij de case studies uit Nederland zitten drie Utrechtse voorbeelden: Museum het Catharijneconvent, het Waterliniemuseum en de Domkerk. De andere twee gaan over het Cobramuseum in Amstelveen en de Hortus Botanicus in Amsterdam.

Elke casus is gekoppeld aan één van de vijf onderzoeksthema’s: 1) innovatie binnen administratieve en artistieke randvoorwaarden, 2) spanning  tussen conservering en exploitatie, 3) publieksontwikkeling en klantenbinding, 4) innovatie van het erfgoedconcept en 5) het netwerk en verhouding tot politiek en maatschappij. De case studies zullen fungeren als voorbeeldmateriaal bij de te ontwikkelen training.

Nu is eerst een redactieslag nodig om de weergave van de case studies gelijk te trekken. Daarna worden ze gepubliceerd op de EMPHOS website.

EMPHOS in 2017 in Utrecht
Landschap Erfgoed Utrecht ontvangt de EMPHOS partners van 11-13 april 2017. Daar maken we de volgende stap in het uitwerken van de plannen voor de training.

Om vast te noteren: Erfgoedarena op 12 april 2017 gewijd aan EMPHOS (Engelstalig)

Graag delen we de bevindingen rondom de case studies met anderen. De Erfgoedarena van april is daarom gewijd aan cultureel ondernemerschap. Onze buitenlandse gasten zullen hieraan ook hun steentje bijdragen. Van harte welkom dus op 12 april van 20-22 uur in de Reinwardt Academie in Amsterdam, Hortusplantoen 1-3 (vlakbij metrohalte Waterlooplein).

Natuurlijk houden we u gedurende het jaar op de hoogte van de ontwikkelingen. Kijk op de Emphos pagina voor meer informatie. 

Dit bericht is geplaatst op 8 december 2016.