EMPHOS: Internationale bijeenkomst in Utrecht

Halverwege april kwamen de EMPHOS-partners bijeen op Landgoed Oostbroek. Alle 15 case studies zijn nu klaar voor publicatie. Het EMPHOS project loopt nog volgens schema, en de komende maanden wordt er veel tijd gestoken in de voorbereidingen van de Pilot trainingen in november 2017 te Utrecht en februari 2018 in Bologna.

Erfgoedarena
Tijdens de meeting in Utrecht vond woensdagavond 12 april het multiplier event plaats, de erfgoedarena over Cultural Entrepreneurship op de Reinwardt Academie te Amsterdam. Een variërend programma waarbij de erfgoedpartners konden discussiëren met gasten, maar de gasten ook discussies aan konden gaan met vier Nederlandse instellingen die voor de Nederlandse casussen zijn gebruikt. Het multiplier event was interessant en een groot succes met 103 aanwezigen, waarbij weer nieuwe inzichten over cultural entrepreneurship aan bod kwamen! Bekijk hier het verslag van de bijeenkomst.

Utrecht meeting
Tijdens de meeting in Utrecht werd er dieper in gegaan op hoe de trainingen vormgegeven gaan worden en ontstond er de discussie over welke accenten aan bod moeten komen in de trainingen over cultural entrepreneurship. Er is geen duidelijke definitie van cultural entrepreneurship, omdat elk land zijn eigen definitie heeft, waarin wel her en der overeenkomsten zijn te vinden. Aan het einde van de eerste dag was er een excursie naar Domunder, waarbij de EMPHOS partners naast de algemene rondleiding ook informatie kregen over het cultureel ondernemen van Domunder.

Verder werd er gediscussieerd over de content van de trainingen. Er is een besluit genomen om 6 modules te gaan ontwikkelen.

1. Algemene introductie: wat speelt er in de wereld, constante veranderingen, zelfscan.

2. Relatie tot het publiek/bezoekers: klantgerichte organisatie, klantvriendelijkheid, customer journey.

3. Context/sociale impact: netwerken, stakeholders, politici, society.

4. Financiële duurzaamheid: BMC, inkomenskloof, prijsgevoeligheid, budgetverhoging.

5. Internationale organisatie: HR, Internationale processen, hoe te inspireren - bottom-up en top down, eigen rol in de organisatie.

6. Ondersteuning bij veranderingen: hoe verder, overdracht van ideeën en voorstellen in je organisatie, pitchen, strategie, reflectie en empowerment.

Alle resultaten worden gepresenteerd op de website van Emphos, http://emphosproject.eu/

De volgende meeting met de erfgoedpartners vindt plaats in januari 2018 in Rome.

Dit bericht is geplaatst op 8 juni 2017.