Groen aan de buurt: een excursie langs groene burgerinitiatieven

Meer ruimte geven aan groene bewonersinitiatieven, hoe doe je dat eigenlijk? Tijdens de kick-off van Groen aan de buurt op 7 november kregen elf wethouders uit de provincie een inkijk in inspirerende bewonersinitiatieven in Amersfoort en het buitengebied van de stad.

Onderwerp van de middag was de veranderende rol van gemeenten in het groenbeleid. De gesprekken met initiatiefnemers, wethouders en ambtenaren lieten zien dat er nog veel open vragen zijn over hoe gemeenten moeten omgaan met groene bewonersinitiatieven. De deelnemers maakten dan ook intensief gebruik van de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen.

Groen aan de buurt is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij en netwerk vrijetijdslandschappen.

Uitgebreid verslag van de excursie.

Meer informatie. 

Dit bericht is geplaatst op 18 december 2014.