Landschapsbeheer Nederland rol in uitvoering Natuurvisie

In de vrijdag gepresenteerde Natuurvisie van staatssecretaris Dijksma, is een belangrijke rol weggelegd voor burgers die verantwoordelijkheid nemen voor natuur en landschap in hun omgeving. Als grootste groene vrijwilligersorganisatie is Landschapsbeheer Nederland blij met de waardering voor het werk van groene vrijwilligers die uit de Natuurvisie spreekt en met het feit dat de overheid groene initiatieven van burgers verder wil faciliteren. Maar hoewel de Natuurvisie bruist van ‘de energieke samenleving’, ziet Landschapsbeheer Nederland in de Natuurvisie weinig terug over hoe Dijksma burgerparticipatie concreet vorm wil geven. Landschapsbeheer Nederland, met een land dekkend netwerk van provinciale organisaties met zo’n 66.000 vrijwilligers, wil vanuit haar ervaring met het activeren en ondersteunen van groene vrijwilligers helpen bij het succesvol realiseren van de Natuurvisie. Landschapsbeheer Nederland zal daarvoor haar bestaande educatie-activatie-netwerk verder uitbreiden om nog veel meer groene burgerinitiatieven structureel te steunen.

Directeur Landschapsbeheer Nederland Marieke van der Werf: “We zien uitdagingen, met name in de uitvoering van de Natuurvisie die staat of valt met het organiseren van burgerparticipatie. In de praktijk zien we vaak terug dat burgers die actief willen worden in natuur en landschap kennis en gereedschappen missen om effectief aan de slag te kunnen gaan. Bovendien maakt de Natuurvisie nog niet helemaal transparant hoe de overheid regie wil houden op de uitvoering, om te zorgen dat deze in lijn is met de visie.” Organisaties als Landschapsbeheer Nederland ondersteunen vrijwilligers zodat zij op een constructieve, effectieve en veilige manier natuur en landschap kunnen onderhouden en beheren. Tweede Kamerleden Jacobi (PvdA) en Geurts (CDA) steunen dit actief en dienden in november vorig jaar met succes een motie in om de ondersteuning van vrijwilligers te borgen in beleid. Van der Werf: “Betrokken burgers kunnen bij ons aankloppen voor hulp en advies. Wij zorgen ervoor dat ze gemotiveerd en gefaciliteerd blijven worden.” Van der Werf: “We willen ons bestaande educatie-activatie-netwerk verder uitbreiden en zijn hierover al in overleg met andere vrijwilligersorganisatie en agrarische en commerciële partijen. Dit netwerk zal kennisdeling verder faciliteren en in het woud van burgerinitiatieven een regiefunctie vervullen. Binnenkort volgt meer nieuws hierover.”

Meer informatie Landschapsbeheer Nederland. 

Dit bericht is geplaatst op 15 april 2014.