Landschapsverordering beschermt waardevolle landschapselementen

In 2011 werd door de provincie Utrecht een nieuwe landschapsverordening opgesteld. In deze verordening worden de meest waardevolle landschapselementen in de provincie beschermd. Onder andere doordat eigenaren de elementen die als waardevol zijn aangemerkt niet zomaar meer mogen weghalen. Na vier jaar is deze verordening nu definitief vastgesteld en in werking getreden. Om de verordening definitief vast te stellen was het nodig om alle te beschermen elementen op een kaart te zetten. Daar heeft Landschap Erfgoed Utrecht aan mee gewerkt. Deze waardenkaart is door de provincie nu gepubliceerd en voor iedereen te zien via webkaart.provincie-utrecht.nl.


foto: knotbomenrij bij Vianen is vanaf nu beschermd door de landschapsverordening  

Utrecht is de enige provincie die op deze manier haar landschapselementen beschermd. Samen met de landschapskwaliteitsgidsen, heeft de provincie Utrecht de afgelopen jaren landschapsbeleid ontwikkeld dat een voorbeeld is voor de andere provincies.

Vanouds is voor Landschap Erfgoed Utrecht vooral de inzet en het enthousiasme van de eigenaren  en de actieve inzet van de vele landschapsvrijwilligers cruciaal voor het behoud en het beheer van knotbomen, houtwallen en houtsingels en andere landschapselementen. Echter, de ervaring leert dat dit niet genoeg is en dat er de afgelopen jaren toch nog veel landschapselementen zijn verdwenen. De landschapsverordening is daarom een belangrijk instrument om ervoor te zorgen dat landschapselementen behouden blijven.

Dit bericht is geplaatst op 8 april 2015.