Opleiding via Groen en Doen: vraag vanaf 1 oktober vouchers aan

Vanaf 1 oktober kan je als vrijwilliger toch een voucher aanvragen bij Groen en Doen. De Groen en Doen voucher is bedoeld voor alle educatieve activiteiten in Nederland die vrijwilligerswerk op het gebied van natuur- en landschapsbeheer stimuleren. Met name activiteiten die nieuwe vrijwilligers betrekken en/of nieuwe combinaties van groen en andere maatschappelijke doelstellingen beogen (gezondheid, voedsel, sociale cohesie, vergroening van wijken), passen binnen de doelstelling van Groen en Doen.


 

  • Er is alleen geld beschikbaar voor individuele vouchers van 1000 euro
  • Er mag ook voor meer dan 1000 euro worden aangevraagd, bijv. om voor een hele groep een training te organiseren. Dat is ook veel efficiënter dan ieder individueel op cursus te laten gaan. Als dat 3000 euro kost, dan vragen 3 vrijwilligers ieder die identieke training aan.
  • Aanvragen kan alleen met een DigID. Het duurt minimaal  5 dagen om die aan te vragen, dus zorg dat dat je dit van tevoren regelt.
  • De nadruk van EZ ligt bij het werven van nieuwe mensen (vooral meer jongeren) en het koppelen van meerdere thema’s bijv. groen en gezondheid, voedsel, sociale cohesie, vergroening van wijken en bedrijventerreinen etc. Ook willen ze graag een goede spreiding zien, zowel in de locaties als in verdeling tussen stad en platteland. Er zijn geen keiharde eisen, maar probeer te voorkomen dat bestaande vrijwilligersgroepen teveel “de pot claimen” en zorg voor een communicatiestrategie en cursusaanbod dat ook nieuwe mensen aantrekt.
  • Voor meer informatie zie  http://www.groenendoen.nu/doe-mee

Net als vorig jaar zou het mooi zijn als vrijwilligers van diverse groepen gebruik kunnen maken van elkaars cursussen. Landschap Erfgoed Utrecht kan hierbij ondersteunen en bemiddelen.

De afgelopen jaren volgden diverse vrijwilligersgroepen dankzij subsidie van Groen en Doen een cursus. Heeft jouw groep ook een onderwerp waarover jullie graag meer willen leren, neem dan contact op met ons. Er kan ook speciaal voor jullie een cursus worden samengesteld en we kunnen samen bedenken hoe de plannen het beste gepresenteerd kunnen worden zodra de nieuwe ronde van Groen en Doen open gaat. Doe dit wel zsm, zodat de plannen op tijd klaar liggen.  http://www.groenendoen.nu/doe-mee

LET OP: vanaf 1 oktober kan je vouchers aanvragen. Maar toekenning gaat op basis van binnenkomst en OP = OP! Dus vraag het meteen aan op 1 oktober!!!!

Dit bericht is geplaatst op 17 september 2015.