Presentatie ervenconsulent bij gebiedscoöperatie O-gen

Jolanda van Looij en Rob Hendriks, ervenconsulenten bij Landschap Erfgoed Utrecht en WELMON, hebben op 31 oktober het ervenconsulentschap gepresenteerd. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst van gebiedscoöperatie O-gen in Scherpenzeel.

Met een reeks aan voorbeelden illustreerde Jolanda de manier waarop de ervenconsulent werkt. Wanneer een agrariër plannen heeft voor uitbreiding of verbouw wordt aan de keukentafel bedacht hoe de plannen zo kunnen worden vormgegeven dat het hele proces van vergunningverlening soepel verloopt. Daarbij kijken de ervenconsulenten niet alleen naar de plannen zelf, maar letten ze ook op het landschap waarin alles plaats vindt. Daarmee worden de gemeentelijke regels al vroeg onder de aandacht van de initiatiefnemer gebracht.

Jolanda sloot haar presentatie af met de uitspraak: “wij leveren een advies op kwaliteit, niet op kwantiteit”. Daarmee sluiten de ervenconsulenten aan bij de trend in de ruimtelijke ordening om meer te letten op de ruimtelijke kwaliteit van een plan en niet alleen de vierkante meters of de nokhoogte bepalend te laten zijn voor een vergunning.

Een agrariër in de zaal gaf na de presentatie aan dat als hij dit eerder had geweten, hij zijn uitbreidingsplannen voor tienduizenden euro’s minder had kunnen realiseren en de hele procedure waarschijnlijk jaren sneller was gegaan. Een mooie illustratie van het nut van de ervenconsulent.

Kijk hier voor meer informatie over de ervenconsulent.

Dit bericht is geplaatst op 1 november 2014.