Vrijwilligers landschap en erfgoed zijn 17,3 miljoen euro waard

Op Landgoed Zuylestein vond op 30 juni de jaarlijkse Vrijwilligersdag van Landschap Erfgoed Utrecht plaats. Met dit evenement wil de organisatie alle vrijwilligers bedanken voor hun niet aflatende inzet bij het behoud, beheer en de ontwikkeling van het landschap en het rijke erfgoed in de provincie Utrecht. Meer dan 200 vrijwilligers genoten van een gevarieerd programma met excursies, workshops en presentaties.

Vrijwilligersgroepen op Zuylestein
Landgoed Zuylestein is 1 van de 285 buitenplaatsen die de provincie Utrecht telt. Op het landgoed zijn diverse vrijwilligersgroepen actief die door Landschap Erfgoed Utrecht ondersteund en begeleid worden: onder andere een Klompenpadbrigade, een Landschapsbeheerploeg, een werkgroep natuurbeheer van de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen Leersum - en een historische moestuingroep. In heel Utrecht waren in 2016 in totaal 205 vrijwilligersgroepen actief op het terrein van landschap en erfgoed.

Vrijwilligersresultaten 2016
Op de Vrijwilligersdag was een speciale rol weggelegd voor gedeputeerde Mirjam Maasdam (Landelijk gebied, Natuur, Transformatieopgaven, Omgevingsvisie en Hart van de Heuvelrug). Uit handen van Landschap Erfgoed Utrecht-directeur Ivo Brautigam ontving zij de vrijwilligersresultaten over 2016. Maar liefst 9.900 Utrechtse vrijwilligers realiseerden vorig jaar 769.221 manuren met een economische tegenwaarde van € 17,3 miljoen. Een stijging van 16 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

Onschatbare waarde
Gedeputeerde Maasdam noemde de cijfers indrukwekkend en van onschatbare waarde. “Het laat zien dat de zorg en liefde voor onze rijke historie en leefomgeving springlevend is en diep verankerd”, voegde Landschap Erfgoed Utrecht-directeur Ivo Brautigam toe.

Landschap Erfgoed Utrecht ondersteunt vrijwilligers in Utrecht op vele manieren. Landschap Erfgoed Utrecht helpt nieuwe vrijwilligersgroepen op te zetten, brengt vraag en aanbod bij elkaar, organiseert kennisworkshops, begeleidt activiteiten door onder andere te zorgen voor gereedschappen en staat altijd klaar om mee te denken en advies te geven.

Bekijk hier alle vrijwilligersresultaten in 2016.

Dit bericht is geplaatst op 30 juni 2017.