Ontdek je eigen verleden

Het team onderwijs helpt leerlingen hun eigen omgeving met andere ogen te bekijken. Cultureel erfgoed is overal om ons heen. Dus ook heel dichtbij. Erfgoededucatie laat leerlingen ervaren dat hun omgeving betekenisvol is en een lange geschiedenis kent.

Werken met erfgoed maakt het onderwijs levendig en leuk! Maar hoe betrek je nu precies dat landschap en erfgoed in de les? Landschap Erfgoed Utrecht laat je dat graag zien.

Je kunt bij ons terecht voor informatie, advies en scholing over erfgoed, erfgoededucatie en landelijke ontwikkelingen, zoals de nationale canon. En uiteraard kun je gebruikmaken van onze inspirerende erfgoedprojecten

› Lees meer

Onderwijs

Erfgoed & Educatie

Wat is erfgoed? De mens heeft allerlei sporen nagelaten die de moeite waard zijn om te bewaren voor de toekomst. Deze tastbare sporen uit het verleden zijn dikwijls nog zichtbaar ...

› Lees verder

Advies & Trainingen

Zowel scholen als culturele instellingen kunnen bij Landschap Erfgoed Utrecht terecht voor informatie, advies en trainingen. Wij denken uiteraard ook mee met gemeenten wanneer zij erfgoed en cultuureducatie in het ...

› Lees verder

Primair onderwijs

Als leerkracht in het basisonderwijs kunt u verschillende erfgoedprojecten bij ons afnemen. Naast het aanbod erfgoedprojecten op onze website, kunt u onze projecten ook vinden in het Cultuurprogramma dat we ...

› Lees verder

Voortgezet onderwijs

De provincie Utrecht heeft haar ambities op het gebied van cultuureducatie moeten bijstellen. Als uitvoerende organisatie op het gebied van erfgoededucatie richt Landschap Erfgoed Utrecht zich nu vooral op primair ...

› Lees verder

Samenwerkingspartners

Wij werken in projecten samen met lokale culturele instellingen zoals musea, archieven, archeologische werkgroepen, molens, historische verenigingen en natuurcentra waaronder NME. Leerlingen brengen een bezoek aan een instelling, krijgen een ...

› Lees verder

EU-project DICHE

In september 2015 ging het Eramus+project DICHE van start. DICHE staat voor Digital Innovation in Cultural and Heritage Education in the light of 21st century learning en is gericht ...

› Lees verder

Je school kan de boom in

Bij het project Je school kan de boom in! gaan leerlingen zelf meehelpen bij het onderhoud van de natuur. Ze helpen bijvoorbeeld mee bij het afzagen van bomen of het ...

› Lees verder

Utrecht aan Zee

Hoe houd jij droge voeten? Utrecht aan Zee is een project over hoogwaterbewustzijn voor het voortgezet onderwijs

Door de mondiale klimaatverandering stijgt de zeespiegel. Hoe houden wij in Nederland in ...

› Lees verder