Langs de Limes

De Romeinen zaten niet alleen in Rome, maar ook in de provincie Utrecht! Hoe leefden de Romeinen? Wat kwamen zij hier doen en hoe weten we dat? Als start ontvangt de klas vijf keer een ansichtkaart van Sem, een leeftijdgenootje van de leerlingen. De teksten op de kaarten gaan over de Romeinen, maar zijn niet helemaal juist. Sem vraagt de leerlingen om hulp. Ze gaan in de klas aan de hand van diverse soorten bronnen, zoals internet, boeken, filmpjes en creatieve opdrachten, op zoek naar antwoorden.

Ook komt er een archeoloog die de leerlingen helpt met het bestuderen van Romeinse vondsten. Als de antwoorden zijn gevonden schrijven de leerlingen een brief aan Sem met wat ze te weten zijn gekomen.

Het project sluit aan bij het Canonvenster ‘De Romeinse Limes (47 v. Chr - ca. 400). Op de grens van de Romeinse wereld'


 

Kenmerken

Doelgroep
Groep 6
Leesgebied
Aardrijkskunde, Geschiedenis, Nederlandse taal, Tekenen, Handvaardigheid
Leerdoelen
De leerlingen leren hoe de Romeinen leefden. Ze leren vragen stellen, informatiebronnen verzamelen en selecteren en ze ontwikkelen kaartvaardigheden. Ze onderzoeken in groepjes schriftelijke, beeld- en digitale bronnen en trekken daaruit conclusies. De leerlingen verwerken opgedane kennis in creatieve producten. Het project kan een deel van de lesstof over de Romeinen vervangen
Tijdbeslag
2 voorbereidingslessen, 1 les archeoloog in de klas, 1 verwerkingsles
Plaats van uitvoering
In de klas (en evt. museum of archeologische vindplaats)
Lesmateriaal
Docentenhandleiding, werkbladen, ansichtkaarten, digitale bronnen, lestas met Romeinse vondsten
Beschikbaar voor
Gehele provincie Utrecht
Contact
E: onderwijs@landschaperfgoedutrecht.nl
T: 030-2205534
Kosten
€85,- per groep (incl. bezoek archeoloog)
Downloads
Docentenhandleiding
 
Weblink

Zoek lesmateriaal