Verdiepingsprogramma

Cultuureducatie met Kwaliteit

Het verdiepingsprogramma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ is een landelijk programma dat zich richt op vier doelstellingen:

  • Ontwikkelen van leerlijnen
  • Vergroten professionaliteit van leerkrachten en educatief medewerkers
  • De verbinding verstevigen tussen de school en haar culturele omgeving
  • Ontwikkelen van een beoordelingsinstrumentarium.

Kijk hier het filmpje 'Een jaar Cultuureducatie met Kwaliteit'.

In de provincie Utrecht voert Landschap Erfgoed Utrecht samen met Kunst Centraal en Jeugdtheatergezelschap Het Filiaal dit verdiepingsprogramma uit. Dit doen wij in de vorm van zowel een individueel en collectief verdiepingsprogramma. Bij het individuele verdiepingsprogramma werkt elke groep individueel aan haar eigen doelen. Maar ze leren van elkaar omdat ze aan hetzelfde hoofddoel werken. Inzet is steeds het vergroten van het creatief vermogen van kinderen en leerkrachten. Deze drie hoofddoelen zijn:

  1. Scholen in talenten: het vergroten van talenten van leerkrachten
  2. Cultuur in het hart: het verbinden van vakken
  3. School in de wijk: het actief benutten van de eigen (culturele) omgeving. 

Meer weten? Lees meer hierover.

Daarnaast begeleiden wij acht culturele instellingen bij het vorm geven van een collectief verdiepingsprogramma in hun eigen gemeente. Aan deze acht programma’s nemen 166 scholen deel. Lees hier verder.

Cultuureducatie met kwaliteit wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds Cultuurparticipatie.

Utrechts College Cultuuronderwijs

Hoe sluit je als culturele partij aan bij het basisonderwijs? In het kader van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit bieden Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht, onder de naam Utrechts College Cultuuronderwijs, cultuuraanbieders voor een gereduceerd tarief bijscholing aan. Met losse modules kun je je eigen programma samenstellen. Zo wordt aansluiten bij het onderwijs nog makkelijker! Kijk hier voor meer info en schrijf je in.