Voortgezet onderwijs

De provincie Utrecht heeft haar ambities op het gebied van cultuureducatie moeten bijstellen. Als uitvoerende organisatie op het gebied van erfgoededucatie richt Landschap Erfgoed Utrecht zich nu vooral op primair onderwijs. Dankzij een projectsubsidie van de provincie Utrecht hebben we desondanks lesmateriaal over de Eerste Wereldoorlog voor vmbo 2 en havo/vwo 3 kunnen ontwikkelen. 

Landschap Erfgoed Utrecht zet verder zelf geen erfgoedprojecten meer uit, maar heeft haar bestaande projecten zoveel mogelijk geborgd. Waar zijn onze projecten nu nog te vinden?

Wat blijft hetzelfde?

  • Landschap Erfgoed Utrecht blijft hét expertisecentrum voor erfgoededucatie in de provincie Utrecht. Dat betekent dat je nog steeds bij ons terecht kunt voor adviezen op het snijvlak van erfgoed en onderwijs.
  • Leerlingen en docenten in het VO kunnen nog altijd terecht voor informatie over Utrecht op de website Utrechtse canons.
  • Het project ‘Je school kan de boom in!’ blijft gewoon bestaan. Dit project wordt grotendeels gefinancierd uit gelden van de Nationale Postcode Loterij.

Wat is nieuw?

  1. Projecten met nieuwe eigenaar: Een deel van onze projecten heeft een nieuwe eigenaar gevonden, zodat ze niet verloren zijn gegaan.
  2. Gedigitaliseerde projecten: Een deel van onze projecten was al gedigitaliseerd. Deze zijn nog toegankelijk via onze digitale leeromgeving op onze website. Je kunt hier eenvoudig een inlogcode voor aanvragen.
  3. Erfgoedprojecten als inspiratiebron: Een aantal projecten worden niet meer door ons geactualiseerd, maar zijn als wordbestand op deze website terug te vinden. Je kunt ze gebruiken als inspiratiebron.

In onderstaand zoekmenu kun je per project bekijken wat er mee gebeurd is, en waar je eventueel terecht kunt om het project uit te voeren. 

Onze projecten zijn ook te vinden zijn op gangbare websites zoals Digischool, Cultuurplein en Wikiwijs.

Zoek lesmateriaal