Ervenconsulentschap

​Ervenconsulentschap
Het Ervenconsulentschap is door de provincie Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht opgericht om het herkenbare karakter van het landschap - de ruimtelijke kwaliteit - blijvend te versterken. Landschap Erfgoed Utrecht doet dat in samenwerking met MooiSticht door particulieren, adviseurs, instellingen en gemeenten in de provincie Utrecht te adviseren bij ontwikkelingen in het landelijk gebied.

Meer informatie over het ervenconsulentschap bij Landschap Erfgoed Utrecht.