Help mee de weidevogels beschermen

De eerste kieviten buitelen al weer boven de akkers. Boeren pompen water op de weilanden om de grutto’s welkom te heten. Het 1ste kievitsei is gevonden door de weidevogelbeschermers in de provincie Zuid-Holland. Nu is het weidevogelseizoen dus officieel van start gegaan. Hiervoor zoeken we nog nieuwe weidevogelbeschermers.

Word ook weidevogelbeschermer
Geniet u ieder voorjaar ook van de roep van de grutto en de duikvluchten van de kievit? Om de weidevogels te helpen bij het overleven in ons drukke landschap zetten honderden Utrechtse vrijwilligers zich in. Ook u kunt een bijdrage leveren om deze cultuurvogels te behouden. Kijk hier voor meer informatie en om je aan te melden.