Klompenpaden

Klompenpaden zijn rondwandelingen in het agrarisch cultuurlandschap. Ze gaan zoveel mogelijk over historisch tracé en voeren over onverharde paden, langs boerenerven en over landgoederen. Rust, kleinschaligheid en de combinatie van cultuur en natuur bepalen de sfeer en vertellen bewoners en wandelaars over de geschiedenis van hun omgeving. Met deze wandelroutes dragen Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij aan de beleefbaarheid van het landschap en de cultuurhistorie. Zelf wandelen? Kijk op Klompenpaden.nl

Succesvol merk
In 2002 werd het eerste Klompenpad geopend, het Schutpad in Leusden. Wat oorspronkelijk als eenmalig initiatief werd gezien, groeide in de loop der jaren uit tot een succesvol merk. In 2012, tijdens het 10-jarig jubileum, stond de teller al op 45 Klompenpaden; bijna 500 kilometer. In maart 2014 was de volgende mijlpaal, de opening van het 50ste pad. In juli 2014 stond de teller al op het 60ste Klompenpad! De Klompenpaden vormen een kwalitatief hoogstaand en herkenbaar netwerk. Wandelaars maken veelvuldig gebruik van deze routes. 

Beheer en Steunpunt Klompenpaden
Naast het ontwikkelen van routes is het van belang dat deze goed worden beheerd. Landschap Erfgoed Utrecht heeft daarvoor het Steunpunt Klompenpaden opgericht. Samen met meer dan 200 vrijwilligers, grondeigenaren, gebruikers en gemeentes -met een Klompenpad- zorgen wij dat onze routes van hoge kwaliteit blijven. Grondeigenaren houden de paden over hun terrein begaanbaar. De vrijwillige Klompenpadbrigades lopen de routes minimaal één keer per maand na. Ze controleren bewegwijzering, doen snoeiwerkzaamheden en klein onderhoud, ruimen zwerfafval op en signaleren grotere knelpunten. Landschap Erfgoed Utrecht coördineert het beheer, ondersteunt de vrijwilligers, doet promotie (o.a. brochures en beheer website en app), beantwoordt vragen van wandelaars en beheert het merk Klompenpaden. Zelf aan de slag als vrijwilliger van een Klompenpad?

Provincie Utrecht, gemeentes met een Klompenpad en ook steeds meer ondernemers dragen bij aan het Steunpunt Klompenpaden. Op deze manier kunnen we de Klompenpaden duurzaam in stand houden. De eerste Klompenpaden bestaan inmiddels meer dan tien jaar.

Innovatie staat hoog op de agenda
Landschap Erfgoed Utrecht zoekt naar mogelijkheden om het product Klompenpaden verder te ontwikkelen. Door Klompenpaden met elkaar te verbinden ontstaat er één groot netwerk van korte en lange wandelroutes. Wij hebben in 2013 een wandelapp ontwikkeld voor de Iphone en Android. Wandelaars kunnen met hun smartphone de routes volgen en informatie krijgen over de omgeving door middel van tekst, foto’s, video en audiofragmenten. Ook is in 2016 het eerste Klompenpad Kids ontwikkeld. Op deze manier kunnen ook kinderen het landschap en erfgoed op een leuke manier beleven. 

Meer informatie over Klompenpaden
Op de Klompenpaden website staat alle informatie omtrent de verschillende routes. Ook kunt u daar uw reactie achterlaten en eventuele vragen stellen of knelpunten melden aan ons.

 Neem ook eens een kijkje op de Facebookpagina Klompenpaden!