Doneer Vrijwilligers

Praktijknetwerk bloeiende bermen: kruidenrijke graslanden

di 20 augustus 2024 15:00 - 17:30, Gooyerdijk 7a Langbroek

Tijdens deze kennismiddag kijken we naar kruidenrijke graslanden. We leren over het beheer, de ontwikkeling en de soortenrijkdom. We maken kennis met de graslandherkenning methode van Wim Schippers (PartNer). Is het puur gras, kruidenrijk of hooiland of nog beter? We leren tellen en inschatten. Bij droog weer gaan we op bezoek aan de Gooyerdijk 7a in Langbroek. Na aanmelden informeren we je over de exacte locatie.

We bekijken soorten in plots en geven ze een naam. Een echte veldexcursie dus. Daarnaast horen we alles over het bodemleven: van bacteriën tot schimmels, nematoden en amoebes, worteletende aaltjes en roofaaltjes. Wanneer is de bodem gezond en hoe krijgen of hoe houden we deze gezond? En in hoeverre is bemesting nodig van de bodem bij kruidenrijke graslanden? Je hoort het deze middag.

Excursieleiders
Sanne Kosterman (Paard Inclusief) is expert in kruidenrijk grasland voor paarden(houders). Zij doet veel nulmetingen in kruidenrijke graslanden volgens de methode van PartNer. Hanneke Hietink is eigenaar van de graslanden en gecertificeerd analist in de soil food web methode van Elaine Ingham waarbij de bodem onder de microscoop wordt onderzocht.

Ja, ik schrijf me in

Praktijknetwerk bloeiende bermen 2024

In 2024 organiseren we samen met Polderprof kennismiddagen van het praktijknetwerk bloeiende bermen. Dit netwerk brengt vrijwilligers, beleidsmedewerkers, loonwerkers en geïnteresseerden samen tijdens een leerzame themamiddag onder leiding van een deskundige. Het doel is deelnemers inspireren en kennis delen. Elke kennismiddag vindt plaats op een andere locatie. Op deze plekken kijken we naar het beheerbeleid, voorkomende soorten en kiezen we een specifiek thema. Denk aan bestuivers, zadenteelt, ecologisch maaiebeheer en dijken.