Doneer Vrijwilligers

Excursie kleine landschapselementen in de Utrechtse Heuvelrug regio

wo 18 september 2024 13:30 - 16:30

Ga op woensdag 18 september mee op pad naar de Utrechtse Heuvelrug en leer meer over de karakteristieke landschapselementen van dit gebied. Lodewijk van Kemenade (specialist in autochtoon plantgoed) en Marlies Blom van agrarisch natuurcollectief BoerenNatuur Utrecht Oost vertellen je over over lijnvormige landschapselementen, zoals houtsingels en bomenrijen. Ook hoor je alles over het belang van autochtoon plantgoed én waar je dit kunt halen. Deze excursie wordt georganiseerd vanuit het Kennisnetwerk Kleine Landschapselementen, een project van de Natuur en Milieufederatie Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht.

Lijnvormige landschapselementen
Je kunt landschapselementen onderverdelen in hun vorm: zo heb je puntvormige (zoals een solitaire eik in het weiland), vlakvormige (bijvoorbeeld hoogstamboomgaarden) en lijnvormige elementen. De lijnvormige elementen vind je veel op de flanken van de Heuvelrug: denk aan houtwallen, houtsingels en heggen. Veel van de lijnvormige landschapselementen zijn afgelopen eeuw verdwenen, vooral door schaalvergroting in de landbouw en ruilverkaveling. Deze landschapselementen hebben belangrijke functies. Zo dienen ze goed als perceelafscheiding en veekering. Daarnaast vindt vee het ook lekker om van de bomen en heggen te eten. Hiermee verbeteren ze de lokale bodem- en waterhuishouding.

Utrechtse Heuvelrug
De Utrechtse Heuvelrug kent, als grote groene ader van de provincie, een veelzijdig landschap. Naast de bossen, heidegebieden en stuifzanden, vind je er ook veel agrarische activiteit. Vooral in het gebied binnen de Langbroekerwetering. Landschapselementen kunnen de bijzondere natuur in dit gebied versterken. Houtwallen, houtsingels en heggen op agrarische grond maken boerderijen een fijne plek om te werken en om te bezoeken. En bonus: de planten en dieren worden er blij van.

Ja, ik schrijf me in

Kennisnetwerk Kleine Landschapselementen

Kleine landschapselementen, zoals houtsingels, geriefbosjes en natuurvriendelijke oevers, zijn een essentieel onderdeel van het karakteristieke Utrechtse landschap. De Natuur en Milieufederatie Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht zetten zich de komende jaren in om dit karakteristieke Utrechtse landschap te herstellen met het Kennisnetwerk Kleine Landschapselementen. Er worden excursies georganiseerd naar alle zes regio’s in de provincie Utrecht. Lees meer over dit kennisnetwerk.

Dit project wordt gefinancierd door het Cultuurfonds, de provincie Utrecht, het Waterschap Amstel Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waterschap Vallei en Veluwe.