Doneer Vrijwilligers

Kennisuitwisseling Groen en Gemeenten

do 15 april 2021 09:00 - 11:00, online

De kennisuitwisselingsbijeenkomst over de gemeentelijke aanpak zonnevelden smaakte bij iedereen naar meer. Daarom organiseren we een extra bijeenkomst voor gemeenten om praktijkervaringen over de aanpak met elkaar te delen.

Programma

9:00 uur   Online inloop
9:05 uur   Start en welkom door Landschap Erfgoed Utrecht
9:10 uur   Praktijkervaringen gemeentelijke aanpak zonnevelden uitwisselen onder begeleiding van Jaklien Vlasblom

Jaklien Vlasblom werkt als adviseur bij De Kok & Partners aan duurzame leefomgeving.
Ze stelde samen met zes Utrechtse gemeenten zonneveldenbeleid op. Tijdens de eerste bijeenkomst presenteerde zij de aanpak van diverse gemeenten (beleid).

11:00 uur   Einde

Aanmelden
Je kunt je aanmelden door de outlookuitnodiging te accepteren of mij een mailtje sturen naar Helene Hine. Je ontvangt een dag van tevoren de Zoom link.

Kennisuitwisseling Groen en Gemeenten

Voor beleidsmedewerkers groen en landschapscoördinatoren van gemeenten organiseert Landschap Erfgoed Utrecht kennisuitwisselingsbijeenkomsten. Samen bepalen we wat er op de agenda komt. We delen bijvoorbeeld informatie over landelijke, provinciale en gemeentelijke beleidslijnen op diverse thema’s, zoals agrarisch natuurbeheer, de omgevingsvisie en de natuurvisie. We denken na over samenwerking en afstemming op deze beleidsthema's.

Deel met je vrienden