Doneer Vrijwilligers

Themabijeenkomst Klimaatadaptatie

do 22 april 2021 13:30 - 14:30, online

Op 22 april organiseren we voor bestuurders en medewerkers van gemeenten en waterschappen een themabijeenkomst over klimaatadaptatie. Tijdens de online bijeenkomst bespreken we hoe je via bewoners(initiatieven) geschikte locaties kunt vinden voor klimaatadaptieve maatregelen. Welke kansen liggen er om bewoners te betrekken? En wat zijn de uitdagingen?

Rol voor bewoners
Klimaatverandering krijgt een steeds groter effect op onze leefomgeving en ons werk. Overheden zijn bezig met de opstelling van de Regionale Adaptatie Strategieën (RASsen) bij de uitvoeringsprogramma’s wordt participatie van bewoners belangrijk. Bewoners kunnen namelijk een belangrijke rol spelen bij het klimaatadaptief maken van hun woonomgeving. Zo kunnen ze zelf maatregelen nemen, maar ook locaties aandragen waar maatregelen mogelijk zijn.

Tijdens de digitale bijeenkomst op 22 april vertellen Tom Overgaauw van HDSR, Aukje Ypma van De Gezonde Stad, Ivon Vrolijk van Klimaatneutraal IJsselstein en Jeannine van Bree van de NMU, hoe zij bewoners betrekken bij acties en maatregelen voor klimaatadaptatie. We gaan het hebben over klimaat- en bomencampagnes, klimaatadaptieve projecten van een bewonersinitiatief en het inzetten van klimaatambassadeurs in de gemeente. Daarbij is er ook de gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen te delen.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor deze themabijeenkomst. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je de link om deel te nemen.

Groen aan de Buurt

Deze themabijeenkomst wordt georganiseerd vanuit het project Groen aan de Buurt waarbinnen wij samenwerken met IVN Natuureducatie en Natuur- en Milieufederatie Utrecht. 

Deel met je vrienden