Doneer Vrijwilligers

Symposium Bermennetwerk

do 11 november 2021

Een berm of grasland zo beheren dat je de biodiversiteit ondersteunt? Het kan! Voor groenbeheerders van gemeenten, aannemers, hoveniers, particuliere beheerders en groenvrijwilligers, organiseren wij een symposium dat tevens het startsein vormt voor een actief bermennetwerk in drie regio's binnen de provincie Utrecht. Het doel: kennisuitwisseling van bloemrijk beheer met verschillende beheerders uit de eigen regio.

Symposium Bermennetwerk
Groenbeheerders zoeken op hun eigen manier naar hoe grasland- of bermbeheer leidt tot meer kruiden- en insectenrijkdom. Door uitwisseling met anderen en het delen van kennis, helpen wij ze tot praktische inzichten te komen voor beheer. Zowel door naar hun eigen praktijk te kijken, als die van anderen. Sprekers tijdens dit symposium zijn Antonie Stip en Peter de Groot. Aansluitend zijn er workshops. 

Programma:

Peter de Groot (Biodivers) oogst zaden uit natuurgebieden. Hij heeft jarenlange kennis opgebouwd van het inzaaien en beheren van bermen en natuurgebieden. Hij vertelt ons over de bodem, inzaaien, doorzaaien én het beheer in de eerste ontwikkelingsjaren. Daarbij leert hij ons dat we altijd omlaag moeten blijven kijken. 

Anthonie Stip (Vlinderstichting) maakt zich hard voor een kleurrijker beheer. Hij is een van de aanstichters van Kleurkeur en vertelt met veel kennis hoe we vroeg in het proces bestekken kunnen maken waarin de ecologie en biodiversiteit worden gegarandeerd. Ook vertelt hij hoe aannemers kunnen maaien en afvoeren zodat er jaarrond biodiversiteit op percelen en in bermen blijft. 

Je kunt aansluitend deelnemen aan workshops:

    • Informatie praktijknetwerk Lopikerwaard
    • Vragen aan Anthonie Stip
    • Vragen aan Peter de Groot
    • Uitwisselen ervaringen met huidig bermbeheer 


Locatie: Boerderij Fortzicht, Voordorpsedijk 35, 3737 BL Groenekan
Aanvang: 13.30 uur
Meld je hier aan: /evenement?cmd=new&stap=D9970F778004D2B5&evenement=76049BBB08C6CFAD

Deel met je vrienden