Doneer Vrijwilligers
Mijn Mooiste Plek afl. 5

Het Groene Hart

Het Groene Hart op RTV Utrecht

za 18 september 2021 16:25

In aflevering 5 van Mijn Mooiste Plek neemt RTV Utrecht je mee naar Het Groene Hart. Dit gebied ten westen van de stad Utrecht is een polderlandschap met kleine dorpjes en veel open weides, gescheiden door slootjes. Het gebied is binnen de Randstad een relatief dunbevolkt gebied.

De Romeinen, lang geleden zijn ermee begonnen om het moerassige veenland te ontwateren om het klaar te maken als boerenland en voor bewoning. Tijdens de ‘grote ontginning’, vanaf de 10 de eeuw is het gebied op grote schaal klaargemaakt voor landbouw, veehouderij en turfwinning.

Tot op de dag van vandaag is de waterstand in het gebied een groot punt van aandacht. De stijgende zeespiegel en het zakkende land zorgt er op verschillende punten voor dat het land ruim 2 meter onder de zeespiegel ligt. In deze aflevering zien we onder andere 'polderwachter' en kunstenaar Marcel Blekendaal. Zijn kunst bestaat niet uit schilderijen of beelden maar uit verhalen over en uit de polder.

Wandeltip Klompenpad
Het Benedeneinsepad: wandelen door een waterrijk natuurgebied en een cultuurhistorisch agrarisch landschap. Geniet van verschillende vogels, vergezichten en dorpsverhalen. Ontdek het mooie buitengebied in het grensgebied van Lopik, Montfoort en Oudewater in het Groene Hart. Klompen aan, rugzak op en gaan!

Het zesdelige programma Mijn Mooiste Plek gaat over natuur, landschap en recreatie in de provincie Utrecht. In verschillende items wordt de kijker uitgedaagd om er op uit te trekken en zelf de prachtige omgeving te gaan ontdekken. In dit seizoen staat steeds een gebied centraal: het Rivierengebied, de Utrechtse Heuvelrug, de Gelderse Vallei, het Eemland, het Groene Hart en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Ieder gebied krijgt een eigen aflevering waarin het ontstaan, de samenhang en de natuur- en landschapswaarden aan bod komen. Hoe ontstond de Heuvelrug? Wat is de functie van die prachtige uiterwaarden aan de oevers van de Nederrijn en de Lek? Zo ontstaat een mooi en leerzaam beeld van het gevarieerde landschap in de Provincie Utrecht.

Deel met je vrienden