Doneer Vrijwilligers
Workshop financiering landschapselementen

Workshop financiering landschapselementen in Haarzuilens

do 8 december 2022 13:30 - 16:30, Haarzuilens, Thematerweg 10 3455 SN Haarzuilens

Tijdens de workshop: “Landschapselementen tot waarde gebracht” bij Hoeve Wielrevelt in Haarzuilens hoor je meer over landschapselementen in het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), het ‘Aanvalsplan Landschap’ en subsidies en andere mogelijkheden voor financiële vergoeding. Deze workshop voor agrariers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden in landschapselementen is een initiatief binnen het trajectplan ‘Duurzame Landbouw met Natuur’.

Wat zijn landschapselementen?
Landschapselementen zijn door de mens aangelegd voor een specifiek doel, denk aan vee- of waterkeringen of voor de productie van hout of fruit. Zo vind je in het lagergelegen westen van de provincie Utrecht meer knotwilgen en in het oosten meer houtwallen. Ondanks dat de landschapselementen vaak het oorspronkelijke doel uit het oog zijn verloren zijn ze nog wel degelijk nuttig, ook voor de agrarische bedrijfsvoering. Er leven bijvoorbeeld dieren in die plaaginsecten of bladluizen in gewassen bestrijden. En bijen en hommels die helpen om gewassen te bestuiven. Beplanting zorgt voor het breken van wind en geeft verkoeling voor vee in warme zomers. Ook het belang van bomen voor het vastleggen van CO2 is een factor die steeds meer aandacht krijgt en daarbij geven landschapselementen het landschap karakter.

Sprekers en programma

  1. Martijn Plomp geeft een introductie over het trajectplan ‘Duurzame Landbouw met Natuur’ / project ‘Duurzame verdienmodellen’ en vertelt over de rol die kleine landschapselementen kunnen spelen
  2. Gerrit-Jan van Heerwaarden (LandschappenNL) vertelt over het onlangs gelanceerde ‘Aanvalsplan Landschap’
  3. Sarah Westenburg (BoerenNatuur) neemt de deelnemers mee in GLB, ze gaat dieper in op de landschapselementen en laat met behulp van een rekentool zien hoe verschillende praktijksituaties uitpakken
  4. Wenche Asyee (Collectief Rijn Vecht en Venen) vertelt over mogelijke ondersteuning vanuit het Platform KLE. Daarnaast vertelt Asyee wat zij vanuit het collectief voor de deelnemers kan betekenen
  5. Ramona Schalkwijk (Boerin en mede initiatiefnemer ‘Boeren met bomen’) informeert de deelnemers over de mogelijkheden van crowdfunding. Ramona plantte ruim 40 walnotenbomen en 180 bessenstruiken. Om de aanplant te bekostigen ging ze de samenwerking aan met burgers
  6. Isabel Kruisheer (NMU) vertelt over de Bomen Actieplan dat de NMU opstelde in opdracht van Provincie Utrecht. Samen met Landschap Erfgoed Utrecht helpt de NMU agrarische ondernemers bij het vinden en financieren van bosplantsoen


Aanmelden
Heb jij interesse in landschapselementen en wil je aanwezig zijn bij deze workshop? Meld je dan nu aan via deze link.

Trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur

Deze workshop wordt georganiseerd vanuit het Trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur. Dit is een samenwerking van de Land- en Tuinbouw Organisatie Noord (LTO Noord), Natuurmonumenten, Agrarische collectieven, Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), Staatsbosbeheer (SBB), Utrechts Particulier Grondbezit (UPG), Utrechts Landschap en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). Vragen over deze excursie? Neem daarvoor contact op met Isabel Kruisheer via i.kruisheer@nmu.nl.

Deel met je vrienden