Doneer Vrijwilligers
Oostbroeklezing

Natuurnetwerk Nederland

Oostbroeklezing: Natuurnetwerk Nederland

di 18 januari 2022 19:30 - 21:00, online

Het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. In deze lezing vertelt Nicolette Buiter van het Utrechts Landschap over het Natuurnetwerk Nederland. 

Uitsterven voorkomen
Het Natuurnetwerk is een Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden, waar de natuur voorrang heeft. Het werd vroeger ook wel de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde verliezen.

Achtergrond en functie
Wat is de historie van het netwerk? En het doel? Hoe wordt het eigenlijk beschermd? Wat mag er wel en niet? Welke soorten profiteren van het NNN? Welke successen en bedreigingen zijn er? Nicolette Buiter komt op voor het belang van het NNN en de natuur. Ze neemt je tijdens deze lezing mee naar de achtergrond en het functioneren van het netwerk waar ruimtelijke ontwikkelingen van gemeente, waterschappen en provincies een grote rol spelen.

> Meld je aan

De Oostbroeklezingen

De Oostbroeklezingen zijn een gezamenlijk initiatief van IVN Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap en Groei en Bloei Utrecht. Elke maand is er een andere lezing.

Deel met je vrienden