Doneer Vrijwilligers

Bijzondere Buitendag in Amerongen

vr 18 november 2022 09:30 - 15:30

De winter staat voor de deur en het landschap vraagt om het nodige onderhoud. Tijdens deze Bijzondere Buitendag gaan we aan de slag op Landgoed Kolland in Amerongen. We gaan met snoeischaren en zaagjes aan de slag om houtwallen te dunnen.

Houtwallen dunnen
Een houtwal is een natuurlijke erfafscheiding, bestaand uit bomen en struiken. Het is makkelijk in het landschap te herkennen door zijn lijnvorming uiterlijk, meestal langs weilanden, akkers of landgoederen. Houtwallen werden vaak bij ontginningen aangelegd om bezit af te bakenen en in sommige gevallen zijn houtwallen eeuwen oud. Naast erfafscheiding hadden ze ook de functie om wild buiten te houden en vee juist binnen. Vanwege hun rol als natuurlijk ‘prikkeldraad’ werden vaak struiken met doornen geplant, zoals meidoorn. Een houtwal moet onderhouden worden, omdat het anders te veel uitdijt en te groot wordt. Het hout werd vroeger, maar ook nu, gebruikt als brandhout of het maken van gereedschappen.

Houtwallen zijn daarnaast ecologisch gezien ook zeer waardevol: vanwege het historische karakter zijn goede, inheemse plantensoorten gebruikt die van groot belang zijn voor de insecten populatie. Bovendien voorziet het insecten van luwte en windstille zonkantjes, waar de diertjes in alle rust en warmte kunnen nestelen.

Ja, ik schrijf me in

Over Landgoed Kolland

Het verrassende Landgoed Kolland ligt bij Amerongen en beslaat 126 hectare aan gevarieerd en oud cultuurlandschap. Kolland is in 2010 als Natura 2000-gebied aangemerkt.
Op het landgoed komen verschillende soorten bijzondere mossen voor, zoals spatelmos, gladkringmos en levermossen, maar ook andere dieren zoals de wielwaal, spotvogel, groene specht, bosuil of sleedoornpage (vlinder). Het klimaat op het landgoed is perfect voor zeldzame Nederlandse soorten, maar het staat wel onder druk door droogte en andere omstandigheden. Bovendien moet het landgoed dagelijks onderhouden worden om het wisselende landschap in stand te houden.

Praktische informatie

  • We verzamelen om 9.30 uur Amerongerwetering, Amerongen. Exacte verzamellocatie wordt een week van tevoren gedeeld met de deelnemers. De eindtijd is ca. 15.30 uur
  • Er is koffie en thee aanwezig. Neem wel je eigen lunch mee
  • Denk om warme kleding: we werken de hele dag buiten. Doe laagjes aan en waterdichte schoenen.
  • Op de werklocatie is een gekwalificeerde begeleider aanwezig
  • Als je je hebt aangemeld, ontvang je een week van tevoren een mail met alle informatie
  • Bij aanmelden vragen we om een telefoonnummer. We bellen alleen in noodgevallen (bijv. weersomstandigheden)

Deel met je vrienden