Doneer Vrijwilligers

Informatieochtend ‘Agrarisch ondernemen met Carbon Credits’

di 25 oktober 2022 09:30 - 12:30, Nieuwland, Vijfheerenlanden

Op dinsdag 25 oktober wordt er vanuit het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur een excursie gepland over carbon credits en de kansen die deze bieden voor agrarische ondernemers. Tijdens de excursie wordt in gegaan op CO2-reductieplannen, kansen rondom koolstofcertificaten en de mogelijkheden van carbon credits als aanvullen op een verdienmodel. Ook zien we in de praktijk hoe Peter Heijkoop, deelnemer ‘Valuta voor Veen’, carbon credits verdient met behulp van een hoger waterpeil in het veenweidegebied.

Carbon credits: wat is het en hoe genereert het geld?
Bedrijven en overheden en burgers werken actief aan het verkleinen van hun CO2-voetafdruk. Voor het deel dat nog niet lukt investeren zij steeds vaker in projecten waarmee CO2-uitstoot wordt verminderd: via aankoop van certificaten. Binnen projecten als Valuta voor Veen en het Zuid-Hollandse project Groene Cirkels Kaas zijn de eerste stappen gemaakt om dergelijke certificaten op te stellen. De gerealiseerde CO2-reductie door pompgestuurde waterinfiltratie bij agrarische ondernemers wordt tot waarde gebracht in de vorm van carbon credits. De opbrengsten worden deels geïnvesteerd in verduurzaming van de bedrijfsvoering. De resultaten zijn veelbelovend, maar hoe werkt het nu precies? Tijdens deze informatieochtend nemen we je mee langs het de hele keten: van boer tot koper.

Sprekers

  • Peter Heijkoop participeert in het project Valuta voor Veen. Peter neemt ons mee in het land en vertelt over zijn ervaringen met het waterinfiltratiesysteem op zijn bedrijf, zijn motivatie om mee te doen aan Valuta voor Veen en zijn verwachtingen voor de toekomst.
  • Bart Kreulen, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, begeleidde de twee agrarisch ondernemers binnen het project Groene Cirkels Kaas bij het opstellen van de benodigde projectplannen waarin de CO2-reductie wordt bepaald. Dat waren geen eenvoudige plannen, Bart deelt zijn ervaringen.
  • Alex Ouwehand, Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) / PlatformCO2 Neutraal, vertelt over de eerste ervaringen en kansen voor de toekomst: voor de boer, de (boeren)natuur en het bedrijfsleven. SNK toetst plannen en geeft certificaten af voor geverifieerde emissiereductie, de ondernemer kan de behaalde reductie aanbieden aan de markt. PlatformCO2 Neutraal bemiddelt hierin.
  • Jeen Nijboer, Themamanager Duurzaamheid Food & Agri Rabobank Nederland, neemt de deelnemers mee in zijn visie mbt het verdienmodel. Rabobank kocht de eerste carbon credits van boeren die betrokken waren bij het Zuid-Hollandse project Groene Cirkels Kaas.

Aan het eind van de ochtend gaan sprekers onder leiding van Peter Smit nader in gesprek en beantwoorden we vragen van deelnemers.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via deze link. Na aanmelding volgt meer informatie over de excursie.

Locatie
Dinsdag 25 oktober 2022

Tijd: 9.30 uur
Boerderij De Groene Geer
Geer 30
4243 JS Nieuwland

Tijd: 10.30 uur
Dorpshuis Brandpunt
Torenstraat 2
4243 JA Nieuwland

 

Initiatief binnen trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur
Deze excursie is een initiatief binnen het trajectplan ‘Duurzame Landbouw met Natuur’ / project ‘Duurzame verdienmodellen’. In het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur gaan we op zoek naar slimme maatregelen op het boerenbedrijf voor een sterkere verbinding tussen landbouw en natuur. Maatregelen die biodiversiteit versterken en tegelijkertijd een rol spelen in het verbeteren van de bedrijfsvoering. Door het ontwikkelen van slimme combinaties tussen landbouw en natuur nemen natuurwaarden toe en krijgt de landbouw een sterker toekomstperspectief.
Duurzame Landbouw met Natuur is een samenwerking tussen LTO Noord, Natuurmonumenten, Agrarische collectieven, Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), Staatsbosbeheer (SBB), Utrechts Particulier Grondbezit (UPG), Utrechts Landschap en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).

Deel met je vrienden