Doneer Vrijwilligers

Duurzame landbouw: Excursie Verdienmodellen op Veen

ma 26 september 2022 13:15 - 15:30

Wat betekent natuurinclusief boeren op veen voor het verdienmodel? Kom op 26 september naar een excursie op de Hoogwaterboerderij in Zegveld voor agrariërs in de provincie Utrecht. Zij krijgen deze dag tussen 13:15 en 15:30 kennis over de verschillende mogelijkheden en financiële gevolgen van duurzame keuzes op veen.

De provincie Utrecht bestaat voor ongeveer één derde uit veenweidegebied. Veengebied is gemakkelijker te bewerken wanneer we het grondwaterpeil laag houden middels drainage. Drainage leidt echter tot verdroging van het veen, waarbij o.a. CO2 vrij komt. Deze negatieve effecten kunnen we tegengaan door te werken met een hoger grondwaterpeil.

Tijdens deze excursie vertellen we over de mogelijkheden voor agrarische activiteiten bij een hoger grondwaterpeil en willen we praktische handvaten meegeven.

> Lees meer over excursie

Deel met je vrienden