Platform Utrechtse Buitenplaatsen

Landschap Erfgoed Utrecht en de provincie Utrecht realiseren zich dat het voor een goede toekomst van de Utrechtse buitenplaatsen en landgoederen nodig is, dat de diverse overheden en instellingen intensief samenwerken. Daarom is in 2012 het Platform Utrechtse Buitenplaatsen opgericht. Het Platform Utrechtse Buitenplaatsen is het netwerk en de schakel tussen beleidsmakers, organisaties en eigenaren. Landschap Erfgoed Utrecht is lid van het PUB en heeft daarnaast -samen met het Steunpunt  Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU)- de organisatie, communicatie en coördinatie in handen. Het doel van het Platform Utrechtse Buitenplaatsen is tweeledig:

1.) Inspireren 
Het PUB wil een netwerk en een infrastructuur bieden, waarbinnen eigenaren, ondersteuningsorganisaties, overheden en beheerorganisaties op zowel het gebied van erfgoed als landschap elkaar ontmoeten. Daarnaast staat het gezamenlijk optrekken, strategische verbindingen leggen, kennis en ervaring uitwisselen over de Utrechtse buitenplaatsen centraal. 

2.) Signaleren
Het PUB wil de problematiek die speelt in kaart brengen en streven naar een goede dialoog en onderlinge informatie en kennisuitwisseling. De resultaten hiervan kunnen voor het platform aanleiding zijn om beleidsaanbevelingen te doen aan de provincie of andere overheden en organisaties.Symposium PUB
Op het jaarlijks symposium van het Platform Utrechtse Buitenplaatsen voor eigenaren, overheden en professionals  staan actuele thema’s centraal. Daarnaast worden resultaten van werkbijeenkomsten van het PUB in workshops  gepresenteerd en verder uitgediept. Ook is het symposium een uitstekende gelegenheid om te netwerken en om kennis en ervaring uit te wisselen.
 

 

Nieuwsbrief PUB 
Het 
Platform Utrechtse Buitenplaatsen geeft drie keer per jaar de digitale nieuwsbrief PUB uit. Deze nieuwsbrief geeft de actualiteiten weer, verslagen van bijeenkomsten, en nieuws vanuit het Platform Utrechtse Buitenplaatsen. De nieuwsberichten in de nieuwsbrief PUB zijn interessant voor eigenaren en instellingen in de provincie Utrecht. De nieuwsbrief heeft ruim 600 abonnees. 

------------------------------------------------------------------
Nieuwsbrief Platform Utrechtse Buitenplaatsen
------------------------------------------------------------------

Voor mee
r informatie over het Platform Utrechtse Buitenplaatsen kunt u contact opnemen met:
-
 Marianne Visser (Landschap Erfgoed Utrecht)
 

 website

 Utrechtse Buitenplaatsen