Doneer Vrijwilligers
Gast-hoofdredacteur Hélène Hine

'De Utrechtse bodem heeft aandacht nodig, veel aandacht'


Hélène Hine is programmamanager vrijwilligerswerk en bioloog. Ze werkt samen met collega’s en ruim 200 vrijwilligersgroepen aan allerlei projecten om de provincie Utrecht mooier te maken. Ook heeft ze veel contact met gemeenten en organisaties over participatie en groen en is ze vertegenwoordigd in provinciale en landelijke netwerken. Hélène is ook vrijwilliger.

 

'Mijn werk bij Landschap en Erfgoed Utrecht gaat over mensen en het betrekken en verbinden van zoveel mogelijk mensen bij het landschap en erfgoed in hun eigen omgeving. Dé mensen van en op de Utrechtse bodem dus!

Passie, kennis en eigenaarschap
Met velen maken we de provincie mooier, waardevoller en gezonder. Ik ben ervan overtuigd dat inwoners en organisaties die betrokken zijn bij hun leefomgeving, willen bijdragen aan een duurzame samenleving. Gelukkig zie ik dit al veel.
Want wat een passie, kennis en eigenaarschap zie ik bij alle vrijwilligers met wie wij samenwerken! Van archeologie tot weidevogelbescherming en van erfgoedcollecties tot landschapsbeheer. Zonder hen zouden er geen kilometers knotbomenrijen, houtwallen en singels onderhouden zijn, of meer dan 400 kilometer Klompenpaden worden beheerd, duizenden weidevogelnesten worden beschermd of archeologische vondsten gedocumenteerd.

Mensen die betrokken zijn bij hun leefomgeving, wíllen ook bijdragen aan een duurzame samenleving

Energie vasthouden
Hoe zorgen we er nu voor dat we de energie van mensen vasthouden? Dat vind ik een belangrijke vraag. Enthousiaste vrijwilligers willen graag snel aan de slag en teleurstelling of frustratie ligt soms op de loer. Een mooi voorbeeld hiervan is een ‘Groen aan de Buurt’ project in Lopik waar we samen met bewoners, de woningbouwvereniging en gemeente een versteende wijk willen vergroenen. Goed werk voor het klimaat en de biodiversiteit, en voor de leefbaarheid in de wijk. Deze zomer selecteerden we met bewoners ideeën waarmee we samen aan de slag gingen. Stapje voor stapje komen we dichter bij de uitvoering, maar dat is niet altijd makkelijk. Wachten op een vergunning, wachten op een offerte, praten met buren die niet mee willen doen. Een ambitieus plan waarbij iedereen betrokken houden een uitdaging is. Ik geloof in de kracht van mensen en heb er het volste vertrouwen in dat het goed komt.

De Utrechtse bodem heeft aandacht nodig, veel aandacht
De komende jaren blijft betrokkenheid bij het landschap en erfgoed een groot thema. We staan voor grote uitdagingen, complexe opgaven én hebben flinke ambities. Hoe maken we de provincie groener, biodiverser, klimaatadaptiever en (be)leefbaarder? We kunnen het landschap en erfgoed alleen goed doorgeven aan toekomstige generaties als er maatschappelijk draagvlak voor is. Daar zijn veel helpende handen - betrokken mensen - bij nodig. En dat vraagt om aandacht, veel aandacht!'

Hélène Hine
h.hine@landschaperfgoedutrecht.nl