Case studies ondernemerschap nu online

Alle 15 case studies met specifieke voorbeelden van cultureel ondernemerschap en innovatie in musea en andere erfgoedinstellingen in de drie deelnemende landen (Italië, Nederland, Groot Brittannië) zijn nu online beschikbaar. Ze zijn geordend in 5 subthema’s. Kijk hier voor de Nederlandse pagina’s over cultureel ondernemerschap.

De Nederlandse voorbeelden worden ook kort getypeerd in het verslag van de Erfgoedarena ‘Money focused? Cultural entrepreneurship and change of perspectives’ van 12 april.

Op weg naar een trainingsprogramma
De volgende stap in EMPHOS is de ontwikkeling van een training voor coördinatoren en middenkader van musea en andere erfgoedinstellingen, die hen toe rust om als organisatie duurzaam relevant te zijn in de 21ste eeuw.
Op 22 juni is in een bijeenkomst in de Domkerk al kort nagedacht door de aanwezige Utrechtse erfgoedorganisaties over de beste vorm en inhoud van de training Dit najaar ontwikkelt de Reinwardt Academie de pilotversie. Die wordt eind 2017/begin 2018 getest in Utrecht en Bologna. Over de Utrechtse pilottraining binnenkort meer!

kort beeld van de inhoud van de training
Deelnemers kijken met hulp van de trainer naar trends en ontwikkelingen van dit moment en wat dit betekent voor hun eigen positie (zelfscan). In de vervolgmodules komen thema’s aan de orde als klantgerichte organisatie, de rol van netwerken en stakeholders (o.a. politici) en financiële duurzaamheid. Maar er zal ook ruim aandacht zijn voor het (interne) proces dat nodig is om te bereiken dat de hele organisatie klaar is voor de 21ste eeuw. Bijvoorbeeld: hoe krijg je mensen op de werkvloer mee in veranderingsprocessen? Hoe kun je de organisatiebelangen extern helder over het voetlicht krijgen?

De pilottraining wordt nauwlettend gevolgd door medewerkers van Goldsmith University. Alle resultaten worden gepresenteerd op de website van Emphos.