Coördinatie Klompenpaden

Datum
17 januari 2017 19:30 - 22:00
Locatie
Landgoed Oostbroek, Bunnikseweg 39, De Bilt (hoofdhuis)
Aanmeldingen
Minimaal 8 en maximaal 22.
Prijs
€ 15,00
Je kunt je niet meer inschrijven voor deze cursus

Cursusinformatie
Na het succes van de cursus ‘coördinatie landschapsbeheer’ organiseert Landschap Erfgoed Utrecht deze keer een themabijeenkomst ‘coördinatie Klompenpaden’.

Doel
Het doel van de themabijeenkomst is het uitwisselen van kennis en kunde omtrent een aantal actuele onderwerpen uit de dagelijkse praktijk van Klompenpad Coördinatoren.

Programma
Dinsdag 17 januari, 19:30 – 22.00 uur

Deel 1: De rol van de coördinator en het vinden en binden van vrijwilligers
Als coördinator stuur je een groep vrijwilligers aan, die vaak individueel of in tweetallen actief zijn. Daaronder vallen allerlei mogelijke taken.

Hoe zie jij je rol als coördinator en hoe zorg je ervoor dat de vrijwilligers in jouw groep gemotiveerd blijven? En voor cohesie in je groep?

Wil je nieuwe vrijwilligers aan je groep binden en zo ja, wie en hoe? Een positieve visie op vrijwillige inzet en motiverende leiding zijn daarbij de eerste vereiste.

  • Inleiding door Hélène Hine, senior adviseur vrijwilligerswerk
  • Discussie en ervaringen uitwisselen

Deel 2: Ambassadeurschap en communicatie – hoe omgaan met reacties wandelaars
Social media maakt het voor mensen laagdrempeliger om hun mening te uiten. Dit zien we ook terug in de manier waarop Klompenpad wandelaars hun ervaringen delen.

Welke reacties krijgen we en hoe speel je daar op in als coördinator, in je rol als ambassadeur van het Klompenpad?

  • Inleiding door Narda van der Krogt, Communicatiebureau de Lynx
  • Discussie en ervaringen uitwisselen

Voor wie?
Coördinatoren van Klompenpaden. Bij inschrijving krijgen vrijwilligers van de Klompenpaden van Landschap Erfgoed Utrecht voorrang.

Kosten
Deelname aan deze themabijeenkomst kost € 15,- per cursist. Coördinatoren van Klompenpaden van Landschap Erfgoed Utrecht  kunnen gratis deelnemen. 

U kunt het bedrag via iDEAL betalen in het volgende scherm of wegdrukken als de cursus gratis is voor u. Wilt u voor meer mensen betalen dan kunt u het bedrag overmaken via rekeningnummer NL06TRIO0197728901 van Landschap Erfgoed Utrecht onder vermelding van [NAAM CURSIST(EN) / Coordinatie Klompenpaden]. Ook kunt u, als nodig, per factuur betalen. Neem hiervoor contact op met Evelien Kenbeek. Pas na betaling is uw aanmelding definitief. Bij inschrijving gaan vrijwilligers die zijn aangesloten bij LEU voor.

Overige informatie
Deze themabijeenkomst wordt specifiek georganiseerd voor vrijwilligers die al werkzaam zijn als Klompenpad coördinator, of die dit van plan zijn.

Docenten
Hélène Hine, Landschap Erfgoed Utrecht
Evelien Kenbeek, Landschap Erfgoed Utrecht

Contactpersoon
Evelien Kenbeek

Je kunt je niet meer inschrijven voor deze cursus