Coördinatie landschapsbeheer

Datum
23 september 2015 19:30 - 22:00
Locatie
Landgoed Oostbroek, Bunnikseweg 27, De Bilt (hoofdhuis)
Aanmeldingen
Minimaal 8 en maximaal 16.
Je kunt je niet meer inschrijven voor deze cursus

Na het succes van de vorige cursus organiseert Landschap Erfgoed Utrecht dit jaar nog een basiscursus ‘coördinatorschap’.

Doel
Het doel van de cursus is om ‘een steuntje in de rug te bieden’ aan (nieuwe) coördinatoren door het uitwisselen van kennis en kunde. Na de cursus ben je als coördinator in staat de verschillende werkzaamheden van de vrijwilligersgroep goed te organiseren en coördineren. Er is veel tijd om uit te wisselen en er worden handige formats meegegeven. Ook behandelen we de huidige wet- en regelgeving (ARBO- en Flora & Faunawetgeving). 

Voor wie:

Coördinatoren van vrijwilligersgroepen natuur- en landschapsbeheer. Bij inschrijving krijgen vrijwilligers van plaatselijke groepen landschapsbeheer aangesloten bij Landschap Erfgoed Utrecht voorrang. 

Cursusdata

Woensdag 23 september 2015
Tijd: 19.30 - 22.00 uur

 • Kennismaking
 • Inleiding wat is /doet LEU        
 • Module Coördinaties en taakverdeling vrijwilligersgroep        

Woensdag 14 oktober 2015
Tijd: 19.30 - 22.00 uur

 • Module Vinden en Binden      
 • Module Netwerk en communicatie    

Woensdag 28 oktober 2015
Tijd: 10.00 – 15.00

 • Module Veilig en zorgvuldig werken
 • Veilig vrijwilligerswerk, ARBO   
 • Verzekeringen en aansprakelijkheid 
 • Module Gedragscode natuurbeheer 
 • Module Financiën       
 • Afsluiting met een verzorgde lunch 

Locatie
Landgoed Oostbroek, Bunnikseweg 27, De Bilt (hoofdhuis)

Docenten
Hélène Hine, LEU
Evelien Kenbeek, LEU


Kosten
De cursus kost € 30,00 per persoon voor vrijwilligers die zijn aangesloten bij LEU en die dit nodig hebben bij hun werkzaamheden. Dit is inclusief koffie, thee en lunch op zaterdag. Overige deelnemers betalen € 100,00 per persoon.

Aanvulling:
Bij inschrijving gaan vrijwilligers die zijn aangesloten bij LEU voor.


Het bedrag kan via iDEAL overgemaakt worden op rekeningnummer NL06TRIO0197728901 van Landschap Erfgoed Utrecht onder vermelding van NAAM CURSIST /Cursus coördinatie landschapsbeheer 2015. Een andere mogelijkheid is om te betalen is per factuur. Neem dan contact op met Hélène Hine. Pas na betaling is uw aanmelding definitief.

Contactpersoon 
Hélène Hine

Opdrachten
Deze cursus wordt specifiek georganiseerd voor vrijwilligers die al werkzaam zijn als coördinator, of die dit van plan zijn. Motivatie om aan de cursus mee te doen, wordt van tevoren gevraagd. Er wordt een kleine thuisopdracht meegegeven tussen de cursusdagen.

Je kunt je niet meer inschrijven voor deze cursus