Effectief Weidevogelbeheer 2018

Datum
7 mei 2018 20:00
19 mei 2018 08:00
Locatie
Karel Fabritiusstraat 3, 3904 TG Veenendaal
Aanmeldingen
Minimaal 5 en maximaal 20.
Je kunt je niet meer inschrijven voor deze cursus

Doel, opzet en resultaat van de cursus
De afgelopen decennia is het aantal weidevogels zoals kieviten en grutto’s flink afgenomen. Vrijwilligers en agrariërs zetten zich in om de achteruitgang van de weidevogelstand te keren. De benodigde kennis voor deze weidevogelbescherming kunt u opdoen in de diverse cursussen van Landschap Erfgoed Utrecht.

Doel van de cursus is om de kennis van ervaren weidevogelbeschermers over het gedrag van weidevogels te vergroten. Tevens wordt extra aandacht besteed aan de soorten weidevogels waarvan het voortbestaan in gevaar dreigt te komen.

Ook wordt er dieper op het gedrag van de vogels ingegaan dan bij de basiscursus. Waar het bij de basiscursus ging om legselbescherming gaat het nu om te monitoren na het effect van de bescherming. Bijvoorbeeld waar zie je weidevogels met pullen lopen in je gebied en waar niet.

De cursus bestaat uit een theorieavond en een praktijkochtend in het veld.

Voor wie?
Ervaren weidevogelbeschermers die zich meer willen verdiepen in het gedrag van weidevogels.
Voor deze cursus is minimaal 3 jaar veldervaring in weidevogelbescherming noodzakelijk.
Vrijwilligers die nog geen ervaring hebben met het beschermen van weidevogels kunnen eerst de Basiscursus weidevogelbescherming volgen. 

Programma
7 mei 20:00 – 22:00 uur
19 mei 8:00 – 11:30 uur

Locatie
Karel Fabritiusstraat 3, 3904 TG Veenendaal

Docent
Sjerp Weima, weidevogelbeschermer in Houten.

Kosten
Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden. Voor koffie/thee wordt gezorgd.

Leestip, ter oriëntatie
Neem vooraf een kijkje op www.boerenlandvogelsnederland.nl

Contactpersoon
Maarten van Beek
Bunnikseweg 25, 3732 HV De Bilt
030 – 22 19 709
weidevogels@landschaperfgoedutrecht.nl

Je kunt je niet meer inschrijven voor deze cursus