Word donateur Vrijwilligerswerk
LEU Langbroekerdijk 2018 11

Platform Utrechtse Buitenplaatsen

Het Platform Utrechtse Buitenplaatsen (PUB) is het netwerk en de schakel tussen beleidsmakers, organisaties en eigenaren. Landschap Erfgoed Utrecht is lid van het PUB en heeft de organisatie, communicatie en coördinatie in handen. Het doel van het Platform Utrechtse Buitenplaatsen is tweeledig:

1. Inspireren
Het PUB wil een netwerk en een infrastructuur bieden, waarbinnen eigenaren, ondersteuningsorganisaties, overheden en beheerorganisaties op zowel het gebied van erfgoed als landschap elkaar ontmoeten. Daarnaast staat het gezamenlijk optrekken, strategische verbindingen leggen, kennis en ervaring uitwisselen over de Utrechtse buitenplaatsen centraal.

2. Signaleren
Het PUB wil de problematiek die speelt in kaart brengen en streven naar een goede dialoog en onderlinge informatie en kennisuitwisseling. De resultaten hiervan kunnen voor het platform aanleiding zijn om beleidsaanbevelingen te doen aan de provincie of andere overheden en organisaties.