Word donateur Vrijwilligerswerk
TS
Afb1 Cicade Fibula Van Utrecht Alexander Van De Bunt

Wegwijzer archeologie

Soms komt het voor dat er een opgraving is vlakbij een school. Een mooie kans om een schoolklas de kans te geven deze van dichtbij te bekijken. Voor scholen, gemeenten en opgravingsbedrijven hebben we wegwijzers gemaakt. Hoe weet je welke partijen je hiervoor moet benaderen? En welke stappen moet je daarbij nemen? Deze wegwijzers helpen je daarbij!

Deel met je vrienden