Doneer Vrijwilligers
De archeobrigade

geeft archeologische rijksmonumenten een toekomst

De Archeobrigade

In 2020 en 2021 vond de pilot van de Archeobrigade plaats. In de pilot werd onderzocht of het mogelijk is om samen met vrijwilligers archeologische rijksmonumenten zoals kasteelterreinen en grafheuvels in de provincie Utrecht in stand te houden. Dit is hard nodig, omdat deze terreinen kwetsbaar zijn en zonder zorg en onderhoud verloren gaan.

In de Archeobrigade werken we samen met de provincie Utrecht, Monumentenwacht Utrecht, Landschapsbeheerploegen, AWN Vrijwilligers in de Archeologie, terrein- en grondeigenaren en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Mooi artikel

Een van de opdrachtgevers was de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Voor het Magazine van de RCE werd dit mooie artikel geschreven met een interview met projectleider Archeobrigade en adviseur archeologie en erfgoed Marianne Visser.  

Marianne over de Archeobrigade:

'Er is nog heel veel te winnen. Als je de archeologische rijksmonumenten niet kent, kun je er ook niet van houden en ervoor zorgen.'

Lees het artikel
Marianne Visser

Liever persoonlijk contact?

Marianne helpt je graag verder

Marianne Visser

Senior adviseur archeologie en erfgoed / STAMU 030 - 2219762 M.Visser@landschaperfgoedutrecht.nl